Herstart bevolkingsonderzoek borstkanker

Wilt u een afspraak maken voor deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker of heeft u al een afspraak? U bent van harte welkom in ons onderzoekscentrum, maar bereidt u zich wel goed voor. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. In bijgaand filmpje leggen we u uit welke maatregelen we hebben getroffen. Let op: het filmpje kan iets afwijken van de situatie in de praktijk.

Waarom dit onderzoek?

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk

Bewezen effectief

alt

1,3 miljoen uitnodigingen

Het aantal vrouwen dat in 2019 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

alt

1 miljoen onderzoeken

In 2019 hebben 1 miljoen vrouwen meegedaan aan het bevolkingsonderzoek borstkanker Dit is 75,7% van alle uitgenodigde vrouwen.

alt

69 onderzoekscentra

Er zijn 69 onderzoekscentra in Nederland; 59 mobiele en 10 vaste. Door de mobiele onderzoekscentra willen we de onderzoeken zo dicht mogelijk bij huis aanbieden.

alt

Doorverwijzingen

Van elke 1000 vrouwen die deelnemen aan het onderzoek, worden er 23,9 doorverwezen voor verder onderzoek in het ziekenhuis. Bij ongeveer de helft van deze vrouwen was er direct een verdenking op borstkanker. Bij de andere vrouwen was er te weinig informatie op de borstfoto voor een goede beoordeling. Daarom was vervolgonderzoek nodig. Van alle doorverwezen vrouwen blijken 6,7 vrouwen borstkanker te hebben.

lees verder

Uw postcode
Vul uw postcode in om de contactgegevens voor uw regio te krijgen.