Vrouw van de doelgroep bevolkingsonderzoek borstkanker

Waarom dit onderzoek?

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk

Bewezen effectief

1,3 miljoen uitnodigingen

Het aantal vrouwen dat in 2019 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

1 miljoen onderzoeken

In 2019 hebben 1 miljoen vrouwen meegedaan aan het bevolkingsonderzoek borstkanker Dit is 75,7% van alle uitgenodigde vrouwen.

69 onderzoekscentra

Er zijn 69 onderzoekscentra in Nederland; 59 mobiele en 10 vaste. Door de mobiele onderzoekscentra willen we de onderzoeken zo dicht mogelijk bij huis aanbieden.

Doorverwijzingen

Van elke 1000 vrouwen die deelnemen aan het onderzoek, worden er 23,9 doorverwezen voor verder onderzoek in het ziekenhuis. Bij ongeveer de helft van deze vrouwen was er direct een verdenking op borstkanker. Bij de andere vrouwen was er te weinig informatie op de borstfoto voor een goede beoordeling. Daarom was vervolgonderzoek nodig. Van alle doorverwezen vrouwen blijken 6,7 vrouwen borstkanker te hebben.

lees verder
Screeningslaboranten bekijken een mammografie van het bevolkingsonderzoek borstkanker

Uw postcode
Vul uw postcode in om de contactgegevens voor uw regio te krijgen.