Reacties en klachten

Wij doen ons best om het bevolkingsonderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. U kunt ons helpen met het verbeteren van de kwaliteit. Laat ons weten hoe u het onderzoek heeft ervaren. Al uw ervaringen, opmerkingen, vragen of suggesties zijn welkom. Als u niet tevreden bent over het Bevolkingsonderzoek, horen wij dit ook graag.

Hoe kunt u reageren?

Stuur ons uw reactie over deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Dat kan via het reactieformulier. Als u uw persoonlijke gegevens invult, kunnen we u een antwoord geven. Het reactieformulier:

Wat doen we met uw reactie?

We nemen alle reacties in behandeling en registreren de reacties. Positieve reacties brengen we over aan de  betrokken medewerker(s) of afdeling. Daarnaast beantwoorden we vragen en nemen suggesties in overweging. Klachten worden in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris behandelt de klacht. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en heeft een bemiddelende en begeleidende rol bij het gericht oplossen van uw klacht.

Klachtenregeling

De klachtenregeling voorziet in een laagdrempelige, oplossingsgerichte aanpak, waarbij we bij voorkeur in een vroegtijdig stadium met u in gesprek gaan. De behandeling van klachten vindt plaats volgens de Klachtenregeling voor cliënten

Vindt u dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Nederland. Als u niet tevreden bent met het oordeel van de Raad van Bestuur dan kunt u uw klacht indienen bij de landelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Aanvullende informatie