Privacy

Bij de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken verwerken wij een groot aantal persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met de gegevens, waar de gegevens voor worden gebruikt, met wie wij gegevens delen, hoe de privacy is gewaarborgd; dat hebben we vastgelegd in het Landelijk Privacyreglement Bevolkingsonderzoeken. U vindt de link naar dit reglement hieronder.

Op deze pagina vertellen we u welke gegevens wij hebben en wat wij met deze gegevens doen.

Veelgestelde vragen

 • Wij krijgen uit de Basisregistratie personen (BRP) de persoonsgegevens die wij nodig hebben om de doelgroep van de bevolkingsonderzoeken uit te kunnen nodigen. Bij deelname registreren wij ook bijzondere persoonsgegevens, zoals de uitslag.

  • Voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken
   Wij gebruiken de gegevens voor het uitnodigen, onderzoek, geven van uitslag en eventueel doorverwijzen;

  • Voor de bewaking van de kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken
   Wij nodigen heel veel mensen uit voor de bevolkingsonderzoeken. Het is belangrijk om te controleren of de bevolkingsonderzoeken nog steeds goed zijn of dat het beter kan. Dat kunnen wij niet doen zonder uw gegevens daarbij te gebruiken. De resultaten van deze controles bevatten nooit persoonsgegevens.

  • Om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek
   Wij stellen de gegevens die wij hebben onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Op de website van het RIVM vindt u meer informatie hierover.

  Als het kan, worden de gegevens anoniem gebruikt, dan is niet te zien dat de gegevens van u zijn. Als er gegevens nodig zijn die niet helemaal anoniem zijn, wordt uw privacy optimaal beschermd en worden uw gegevens in streng beveiligde omgevingen verwerkt. De gegevens die de onderzoekers krijgen zijn nooit direct herleidbaar naar u. 

 • Er doen veel mensen mee aan de bevolkingsonderzoeken. Het is daarom belangrijk om te controleren of de bevolkingsonderzoeken nog steeds goed zijn en of het beter kan. Dat kan niet zonder ook uw gegevens daarbij te gebruiken. Soms gaat dat anoniem en soms hebben kwaliteitsfunctionarissen toegang tot uw persoonsgegevens. Er zijn afspraken over wie welke persoonsgegevens mag inzien. Het nakomen van deze afspraken wordt gecontroleerd.

  In de jaarlijkse monitors van de bevolkingsonderzoeken worden o.m. gegevens over deelname, verwijzingen en gevonden afwijkingen gepubliceerd. Daarnaast worden verdiepende evaluaties uitgevoerd. Voor de monitor en evaluaties wisselen wij geanonimiseerde gegevens uit met de uitvoerende partijen.

 • Als u meedoet aan het bevolkingsonderzoek, leggen wij de resultaten daarvan vast in uw dossier. Dit is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), waar wij ons aan moeten houden. U kunt altijd om een kopie van uw dossier vragen. U kunt het ook aangeven als u wilt dat wij uw dossier verwijderen. Dat kan wel betekenen dat bij een eventuele doorverwijzing uw zorgverleners geen gebruik kunnen maken van uw resultaten van het bevolkingsonderzoek.

  Wie krijgt de resultaten van het bevolkingsonderzoek?

  Dat verschilt per bevolkingsonderzoek.

  Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  • Huisarts
   Het laboratorium beoordeelt uw uitstrijkje en geeft de uitslag door aan de huisarts. Het laboratorium zet de uitslag ook in ons systeem en in PALGA, een landelijk archief voor pathologisch onderzoek.
   Doet u mee met een zelfafnameset? Dan krijgt de huisarts geen bericht: niet van uw deelname en niet van de uitslag.
  • Ziekenhuis
   Als er vervolgonderzoek nodig is, verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis informeert uw huisarts altijd over de uitslag van het vervolgonderzoek.
   Als er bij het vervolgonderzoek stukjes weefsel (biopten) zijn weggenomen komen de resultaten van de beoordeling ook in PALGA. Wordt er kanker gevonden, dan geeft het ziekenhuis dit door aan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De NKR gebruikt deze gegevens voor statistieken over kanker in Nederland en voor verbetering van de zorg aan mensen met kanker.
   Als u niet wilt dat het ziekenhuis uw gegevens uitwisselt met deze partijen, kunt u hier bezwaar tegen maken bij het ziekenhuis.

  Bevolkingsonderzoek borstkanker

  • Huisarts
   Als wij afwijkingen vinden bij het borstonderzoek, geven wij dat door aan uw huisarts. Deze verwijst u dan naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.
  • Ziekenhuis
   Wij stellen de foto’s van uw borstonderzoek beschikbaar aan het ziekenhuis. Als u dat niet wilt kunt u daar bij ons bezwaar tegen maken.
   Als er bij het vervolgonderzoek stukjes weefsel (biopten) zijn weggenomen komen de resultaten van de beoordeling ook in PALGA, een landelijk archief voor pathologisch onderzoek .Wordt er kanker gevonden, dan geeft het ziekenhuis dit door aan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De NKR gebruikt deze gegevens voor statistieken over kanker in Nederland en voor verbetering van de zorg aan mensen met kanker.
   Als u niet wilt dat het ziekenhuis uw gegevens uitwisselt met deze partijen, kunt u hier bezwaar tegen maken bij het ziekenhuis.

  Bevolkingsonderzoek darmkanker

  • Huisarts
   Op uw verzoek sturen wij de huisarts bericht als er vervolgonderzoek nodig is.
  • Ziekenhuis
   Als er vervolgonderzoek nodig is, plannen wij automatisch een intakeafspraak voor vervolgonderzoek en geven wij uw gegevens door aan het ziekenhuis.
   Het ziekenhuis geeft de resultaten van het vervolgonderzoek aan ons door. ls er bij het vervolgonderzoek stukjes weefsel zijn afgenomen, wordt de beoordeling hiervan vastgelegd in PALGA, een landelijk archief voor pathologisch onderzoek). Als er kanker wordt gevonden, wisselt het ziekenhuis dit uit met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).
   Als u niet wilt dat het ziekenhuis uw gegevens uitwisselt met anderen, kunt u bezwaar maken bij het ziekenhuis. 
 • Uw persoonsgegevens en de resultaten uit het bevolkingsonderzoek worden soms gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Als het kan, gebeurt dat anoniem. Anoniem betekent dat aan de gegevens niet te zien is dat deze van u zijn. In uitzonderingen zijn soms persoonsgegevens nodig die niet als helemaal anoniem kunnen worden beschouwd. De onderzoeker weet dan nog steeds niet wie u bent, maar wij kunnen de gegevens wel naar u herleiden. . Ook dan wordt uw privacy nog steeds optimaal beschermd. Alle persoonsgegevens voor onderzoek worden in streng beveiligde omgevingen verwerkt. Overheidsinstanties hebben daar geen toegang toe.
  Lees meer over het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek op de website van het RIVM.

 • Wij houden ons bij de verwerking van de gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  De gegevensverwerking voldoet aan de beveiligingsnormen NEN- 7510 en ISO27001. Dit betekent dat we beschikken over een uitgebreid informatiebeveiligingsbeleid. Zo werken we  volgens een strikt rollen- en rechtensysteem, waarin is bepaald wie toegang mag hebben tot welke gegevens. Alle handelingen van medewerkers worden gelogd en we werken met beveiligde verbindingen.
  We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via functionarisgegevensbescherming@bevolkingsonderzoeknederland.nl 

 • In principe hanteren we de standaardbewaartermijn van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en bewaren we uw persoonsgegevens 20 jaar. Voor sommige gegevens geldt een kortere termijn. Het gaat dan om gegevens die volgens de professionele standaard niet langer relevant zijn voor de uitvoering van de screening.

 • Als u wilt weten welke gegevens wij van u verwerken, kunt u inzage hierin vragen. U ontvangt dan een overzicht van de gegevens die wij van u in ons systeem hebben vastgelegd. U kunt hiervoor contact opnemen met de screeningsorganisatie. Wij sturen u een aanvraagformulier, waarop u aangeeft welke gegevens u in wilt zien. Als wij uw ingevulde en ondertekende formulier hebben ontvangen, zetten we uw verzoek in gang.

 • U heeft het recht om aan te geven dat u wilt dat wij uw gegevens aanvullen, corrigeren of vernietigen. U heeft ook het recht om uw gegevens te ontvangen als u deze wilt overdragen aan een andere partij. Na het indienen van een verzoek hiervoor, ontvangt u binnen een maand na ontvangst schriftelijk bericht of en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Wilt u gegevens wijzigen die wij uit een externe bron hebben ontvangen, dan moet u daarvoor contact zoeken met de betreffende instantie.

 • U kunt contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris of met onze functionaris gegevensbescherming (functionarisgegevensbescherming@bevolkingsonderzoeknederland.nl).

 • Als u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken of delen, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. De bezwaaropties verschillen per bevolkingsonderzoek. Dit heeft te maken met de werkwijze en processen binnen de verschillende onderzoeken. U vindt de bezwaaropties en een toelichting hierop op de pagina ‘Bezwaar’.

  U kunt bezwaar maken via het digitale cliëntenportaal Mijn Bevolkingsonderzoek. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig. U kunt ook een bezwaarformulier aanvragen door contact op te nemen met de screeningsorganisatie. Na ontvangst van een ondertekend bezwaarformulier, worden uw bezwaren verwerkt. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

  U kunt gemaakte bezwaren op ieder gewenst moment weer intrekken. Eerder in het systeem verwijderde gegevens kunnen wij niet meer terughalen.

 • Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat met pagina's op een website wordt meegestuurd. Dit bestand wordt door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon opgeslagen. Een website kan de informatie van het bestand bij een later bezoek weer herkennen. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren.

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verzamelen geen informatie.

  Statistische cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het algemene gebruik van de website. Met deze informatie kunnen we de website beter afstemmen op de behoefte van bezoekers. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en we kunnen niet zien wie onze website bezoekt. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics.

 • U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via functionarisgegevensbescherming@bevolkingsonderzoeknederland.nl.