RIVM BVO Groep 2

Bezwaar

Voor het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken beschikken wij over uw gegevens. Als u meedoet, worden uw resultaten elektronisch verwerkt. Wij gebruiken hiervoor beveiligde systemen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het verder verbeteren van het onderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zorgen we ervoor dat uw privacy optimaal wordt beschermd en dat de gebruikte gegevens niet herleidbaar zijn.

U kunt bezwaar maken tegen het registreren en/of gebruiken van uw gegevens. Dit heeft uiteraard geen invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na het bevolkingsonderzoek wordt bejegend.

Bezwaren per bevolkingsonderzoek

Bij een aantal bezwaren kunt u aangeven voor welk bevolkingsonderzoek u dit bezwaar wilt maken. Het gaat om:

 • Geen gebruik van mijn gegevens voor kwaliteitsborging
  Wij wisselen uw gegevens niet meer uit met (zorg)instellingen voor verbetering van het bevolkingsonderzoek.

 • Geen gebruik van mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
  Wij gebruiken uw gegevens niet voor de evaluatie van effecten, processen en organisatorische vraagstukken van het bevolkingsonderzoek. Ook wisselen wij uw gegevens niet uit met zorg- en onderzoeksinstellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers krijgen sowieso nooit uw naam en adres.

 • Geen gebruik van mijn lichaamsmateriaal van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor wetenschappelijk onderzoek
  De beoordeling van uitstrijkjes en zelfafnamesets vindt plaats in een screeningslaboratorium. Het lichaamsmateriaal wordt na beoordeling door het laboratorium vernietigd en wordt niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

 • Geen digitale uitwisseling van mijn uitslag en beelden van het bevolkingsonderzoek borstkanker met het ziekenhuis
  Wij wisselen de uitslag en de beelden van uw onderzoek niet uit met het ziekenhuis. Bij een eventuele doorverwijzing kan het ziekenhuis uw uitslag en foto’s van het bevolkingsonderzoek niet raadplegen.

 • Verzoek tot verwijdering van dossier
  Wij verwijderen uw uitslagen van het bevolkingsonderzoek. Wij kunnen deze gegevens daarna niet meer terughalen. Na verwerking van uw bezwaar stopt uw lopende uitnodigingsronde. Dit betekent dat u na verwerking van het bezwaar geen uitslag of andere berichten meer ontvangt. U kunt dit bezwaar na uitvoering niet meer intrekken. U ontvangt automatisch weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek in de volgende uitnodigingsronde. Wilt u dat wij de resultaten van uw deelname dan weer verwijderen, dan moet u dit opnieuw aangeven via de verklaring bezwaar maken.

 • Bezwaar uitwisseling gegevens met PALGA
  De beoordeling van uw uitstrijkje of zelfafnameset vindt plaats in een van de vijf screeningslaboratoria. Wordt er in uw uitstrijkje HPV gevonden? Dan kijkt het laboratorium ook meteen of er afwijkende cellen in het uitstrijkje zitten. Het laboratorium stuurt de uitslagen beveiligd door naar de landelijke PALGA-databank (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief). 
  Wilt u hier bezwaar tegen maken, dan moet u dit bezwaar indienen bij het screeningslaboratorium, dat uw uitstrijkje beoordeelt. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken: Bezwaar uitwisseling gegevens met PALGA

 • Geen controle vervolg verwijsadvies door laboratorium bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  Wanneer er HPV en afwijkende cellen in de baarmoederhals zijn gevonden, wordt u doorverwezen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek. Na enkele maanden controleert het laboratorium in een landelijke databank of u bij de gynaecoloog bent geweest. Is dat niet het geval, dan informeert het laboratorium uw huisarts hierover. Als u hier bezwaar tegen maakt, wordt deze controle niet uitgevoerd.

 • Gegevensuitwisseling screeningsorganisatie en coloscopiecentrum bevolkingsonderzoek darmkanker
  Het laboratorium geeft de uitslag van het bevolkingsonderzoek darmkanker aan de screeningsorganisatie. Wanneer er bloed in uw ontlasting wordt gevonden, verwijst de screeningsorganisatie u door voor vervolgonderzoek. Er wordt automatisch een afspraak gemaakt voor een gesprek over vervolgonderzoek in een coloscopiecentrum. Hiervoor gebruiken we uw persoonsgegevens. Wilt u niet dat wij  uw gegevens delen met het coloscopiecentrum? Neem dan voordat u uw ontlastingstest instuurt contact op met de informatielijn.

Algemeen bezwaar

 • Geen opname uit BRP
  Wij nemen voor het bevolkingsonderzoek uw gegevens niet meer over van de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Enkele basisgegevens blijven bewaard. Dit zijn uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN en het feit dat u bezwaar heeft gemaakt. Dit is nodig om het ophalen van nieuwe gegevens uit het BRP te blokkeren. 

  Let op: Dit bezwaar geldt voor alle drie bevolkingsonderzoeken. Als u dit bezwaar maakt ontvangt u geen uitnodigingen meer voor de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker.

Vanaf december 2019 leggen wij geboorteland, geboorteplaats en nationaliteit niet meer vast. De gegevens die wij hierover hadden vastgelegd zijn verwijderd. Het algemene bezwaar ‘Registratie geboorteland’ is daarmee vervallen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken via Mijn Bevolkingsonderzoek. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

U kunt ook contact opnemen met de informatielijn. Wij sturen u dan een bezwaarformulier.

Nadat uw bezwaar is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan.

Bezwaar intrekken

Wilt u een eerder gemaakt bezwaar intrekken? Dat kan via Mijn Bevolkingsonderzoek. Log in met uw DigiD. U kunt ook contact opnemen met de informatielijn. U ontvangt dan een bezwaarformulier.

Nadat het intrekken van uw bezwaar is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan.