alt

Bezwaar

Voor het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken beschikken wij over uw gegevens. Als u meedoet, worden uw resultaten elektronisch verwerkt. Wij gebruiken hiervoor beveiligde systemen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het verder verbeteren van het onderzoek en voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zorgen we ervoor dat uw privacy optimaal wordt beschermd en dat de gebruikte gegevens niet herleidbaar zijn.

U kunt bezwaar maken tegen het registreren en/of gebruiken van uw gegevens. Dit heeft uiteraard geen invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na het bevolkingsonderzoek wordt bejegend.

Algemene bezwaren

De algemene bezwaren gelden voor alle drie bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het gaat om:

 • Geen registratie geboorteland
  Uw geboorteland, geboorteplaats en nationaliteit worden niet meer geregistreerd
  Geen opname van mijn gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP)
  Wij nemen uw gegevens niet meer over uit de Basisregistratie personen. Om het ophalen van uw gegevens te blokkeren, moeten wij een aantal van uw gegevens bewaren. Wij kunnen deze gegevens niet meer benaderen. U ontvangt geen uitnodigingen meer voor de bevolkingsonderzoeken. U kunt dit bezwaar alleen maken door contact op te nemen met onze informatielijn.

Bezwaren per bevolkingsonderzoek

Bij een aantal bezwaren kunt u aangeven voor welk bevolkingsonderzoek u dit bezwaar wilt maken. Het gaat om:

 • Geen gebruik van mijn gegevens voor kwaliteitsborging
  Wij wisselen uw gegevens niet meer uit met (zorg)instellingen voor verbetering van het bevolkingsonderzoek.

 • Geen gebruik van mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
  Wij gebruiken uw gegevens niet voor de evaluatie van effecten, processen en organisatorische vraagstukken van het bevolkingsonderzoek. Ook wisselen wij uw gegevens niet uit met zorg- en onderzoeksinstellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers krijgen sowieso nooit uw naam en adres.

 • Geen gebruik van mijn lichaamsmateriaal van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor wetenschappelijk onderzoek
  De beoordeling van uitstrijkjes en zelfafnamesets vindt plaats in een screeningslaboratorium. Het lichaamsmateriaal wordt na beoordeling door het laboratorium vernietigd en wordt niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

 • Geen digitale uitwisseling van mijn uitslag en beelden van het bevolkingsonderzoek borstkanker met het ziekenhuis
  Wij wisselen de uitslag en de beelden van uw onderzoek niet uit met het ziekenhuis. Bij een eventuele doorverwijzing kan het ziekenhuis uw uitslag en foto’s van het bevolkingsonderzoek niet raadplegen.

 • Verzoek tot verwijdering van dossier
  Wij verwijderen uw uitslagen van het bevolkingsonderzoek. Wij kunnen deze gegevens daarna niet meer terughalen. Na verwerking van uw bezwaar stopt uw lopende uitnodigingsronde. Dit betekent dat u na verwerking van het bezwaar geen uitslag of andere berichten meer ontvangt. U kunt dit bezwaar na uitvoering niet meer intrekken. U ontvangt automatisch weer een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek in de volgende uitnodigingsronde. Wilt u dat wij de resultaten van uw deelname dan weer verwijderen, dan moet u dit opnieuw aangeven via de verklaring bezwaar maken.

 • Bezwaar uitwisseling gegevens met PALGA
  De beoordeling van het uitstrijkje of de zelfafnameset van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vindt plaats in een screeningslaboratorium. Als er HPV is gevonden, wordt het uitstrijkje ook op afwijkende cellen beoordeeld. Het screeningslaboratorium wisselt deze gegevens uit met de PALGA-databank (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief). Wilt u hier bezwaar tegen maken, dan moet u dit bezwaar indienen bij het screeningslaboratorium. U kunt dit bezwaar alleen maken als u mee heeft gedaan aan het bevolkingsonderzoek. Voor het indienen van dit bezwaar kunt u gebruik maken van het formulier Bezwaar uitwisseling gegevens met PALGA.

 • Geen controle vervolg verwijsadvies door laboratorium bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  Wanneer er HPV en afwijkende cellen in de baarmoederhals zijn gevonden, wordt u doorverwezen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek. Na enkele maanden controleert het laboratorium in een landelijke databank of u bij de gynaecoloog bent geweest. Is dat niet het geval, dan informeert het laboratorium uw huisarts hierover. Als u hier bezwaar tegen maakt, wordt deze controle niet uitgevoerd.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken via Mijn Bevolkingsonderzoek. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

U kunt ook contact opnemen met onze informatielijn. Wij sturen u dan een bezwaarformulier. U kunt ook hieronder een bezwaarformulier downloaden. Dit formulier kunt u sturen naar de screeningsorganisatie in uw regio.

Nadat uw bezwaar is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan.

Bezwaar intrekken

Wilt u een eerder gemaakt bezwaar intrekken? Dat kan via Mijn Bevolkingsonderzoek. Log in met uw DigiD. U kunt ook contact opnemen met onze informatielijn. U ontvangt dan een bezwaarformulier.

Nadat het intrekken van uw bezwaar is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging hiervan.