Afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Als u een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u zelf een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Dit kunt u doen via de afspraakmodule Mijn Bevolkingsonderzoek. U bent welkom in één van onze onderzoekscentra.

Heeft u nog vragen? Of heeft u een uitnodiging ontvangen en lukt het niet om de afspraak te maken, verzetten of af te zeggen? Neem dan contact op met onze informatielijn.

Uw uitnodiging komt later
Het is voorlopig niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen 2 uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen.

Tijdelijke maatregel
Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen.

Borstonderzoek in andere plaats
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om de regionale verschillen te verkleinen, hebben wij de inzet van de mobiele onderzoekscentra anders ingepland. Voor een aantal plaatsen in Nederland betekent dat dat we onze cliënten op een andere locatie uitnodigen voor het onderzoek. Is dit voor u het geval? Het voordeel hiervan is dat u minder lang hoeft te wachten op het borstonderzoek. Het kan echter wel betekenen dat u verder en langer moeten reizen naar het onderzoekscentrum dan u gewend bent. Hieronder geven we aan in welke plaatsen we onze cliënten op een andere locatie uitnodigen voor het onderzoek.

Vrouwen uit:
Vul uw plaatsnaam in om te kijken in welke plaats u uitgenodigd wordt.

Let op:

  • Bent u woonachting in Amersfoort en lukt het niet om een afspraak te maken of te verzetten via het cliëntenportaal Mijn Bevolkingsonderzoek? Dan willen we u vragen telefonisch contact op te nemen met onze collega’s van de informatielijn. Het telefoonnummer staat vermeld in uw uitnodigingsbrief.  Excuses voor het ongemak.