Skip to Content

Afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Als u een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u zelf een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Dit kunt u doen via de afspraakmodule Mijn Bevolkingsonderzoek. U bent welkom in één van onze onderzoekscentra.

Heeft u nog vragen? Of heeft u een uitnodiging ontvangen en lukt het niet om de afspraak te maken, verzetten of af te zeggen? Neem dan contact op met onze informatielijn.

Uw uitnodiging komt later
Het is voorlopig niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen 2 uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar.

Gelijk aanbod
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn dat uw onderzoek op een andere locatie plaatsvindt. Het kan ook zijn dat u langer moet reizen naar het onderzoekscentrum.

Tijdelijke maatregel
Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen.

 

Let op:

  • Cliënten kunnen geen afspraak meer maken in het mobiele onderzoekscentrum in De Bilt en Bunnik. Het onderzoek voor cliënten uit De Bilt en Bunnik vindt plaats in het vaste onderzoekscentrum in Hoog Catharijne in Utrecht.
  • Bent u woonachting in Amersfoort en lukt het niet om een afspraak te maken of te verzetten via het cliëntenportaal? Dan willen we u vragen telefonisch contact op te nemen met onze collega’s van de informatielijn. Het telefoonnummer staat vermeld in uw uitnodigingsbrief.  Excuses voor het ongemak.