alt

Afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Als u een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u zelf een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Dit kunt u doen via de afspraakmodule Mijn Bevolkingsonderzoek. U bent welkom in één van onze onderzoekscentra.

Heeft u nog vragen? Of heeft u een uitnodiging ontvangen en lukt het niet om de afspraak te maken, verzetten of af te zeggen? Neem dan contact op met onze informatielijn

 

Uw uitnodiging komt later
Het is voorlopig niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen 2 uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar.

Gelijk aanbod
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn dat uw onderzoek op een andere locatie plaatsvindt. Het kan ook zijn dat u langer moet reizen naar het onderzoekscentrum.

Tijdelijke maatregel
Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen.

 

Let op:

  • Cliënten worden t/m dinsdag 13 april gescreend in het mobiele onderzoekscentrum in Breukelen. Op woensdag 14 april verhuist het mobiele onderzoekcentrum van Breukelen naar Maarssen. Vanaf donderdag 15 april worden vrouwen gescreend in Maarssen: Endelhovenlaan 1, 3601GR Maarssen, op het parkeerterrein bij het gemeentekantoor van Stichtse Vecht.
  • Cliënten worden t/m maandag 14 juni gescreend in het mobiele onderzoekscentrum in De Bilt. Vanaf 15 juni vindt het onderzoek voor cliënten uit De Bilt plaats in het vaste onderzoekscentrum in Hoog Catharijne in Utrecht.