alt

Bewezen effectief

Algemeen

alt

4.109.943 uitnodigingen

Het aantal vrouwen en mannen dat in 2017 een uitnodiging ontving voor de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- of darmkanker.
alt

2.606.457 cliënten

Het aantal vrouwen en mannen dat in 2017 meedeed aan de bevolkingsonderzoeken borst-, baarmoederhals- of darmkanker.
alt

913 medewerkers

In 2017 werkten er in Nederland 913 medewerkers aan de uitvoering van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker.
alt

31.400 diagnoses

Het gemiddeld aantal mensen bij wie jaarlijks door een van de bevolkingsonderzoeken kanker wordt gevonden.

Borstkanker

alt

1,3 miljoen uitnodigingen

Het aantal vrouwen dat in 2018 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

In 2018 ontvingen 1,3 miljoen vrouwen in Nederland een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

alt

1 miljoen onderzoeken

In 2018 hebben 1 miljoen vrouwen meegedaan aan het bevolkingsonderzoek borstkanker Dit is 76,6% van alle uitgenodigde vrouwen.
alt

69 screeningsunits

Er zijn 69 onderzoekscentra in Nederland; 59 mobiele en 10 vaste. Door de mobiele onderzoekscentra willen we de onderzoeken zo dicht mogelijk bij huis aanbieden.
alt

Doorverwijzingen

Van elke 1000 vrouwen die deelnemen aan het onderzoek, worden er 22,3 doorverwezen voor verder onderzoek in het ziekenhuis. Bij ongeveer de helft van deze vrouwen was er direct een verdenking op borstkanker. Bij de andere vrouwen was er te weinig informatie op de borstfoto voor een goede beoordeling. Daarom was vervolgonderzoek nodig (=2,4%). Van deze doorverwezen vrouwen blijken 6,8 vrouwen borstkanker te hebben.

Baarmoederhalskanker

alt

818.197 uitnodigingen

Het aantal vrouwen dat in 2017 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
alt

426,824 clienten

Het aantal vrouwen dat in 2017 deelnam aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker met een uitstrijkje (397300 vrouwen) of zelfafnameset (29524 vrouwen).
alt

9% HPV

Van het aantal vrouwen dat deelnam aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2017, werd bij 9% HPV gevonden.
alt

700 diagnoses

Het gemiddeld aantal vrouwen dat per jaar de diagnose baarmoederhalskanker krijgt.

Darmkanker

alt

2.186.186 uitnodigingen

Het aantal mannen en vrouwen dat in 2018 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
alt

1.589.322 cliënten

Het aantal mannen en vrouwen die in 2018 deelnamen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.
alt

71.118 doorverwijzingen

Het aantal cliënten die in 2018 na deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn doorverwezen voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis.
alt

3.733x darmkanker gevonden

In totaal werden bij de in 2018 uitgenodigde deelnemers 3.733 darmkankers en 20.805 advanced adenomen gevonden.