alt

Bewezen effectief

Algemeen

alt

4.109.943 uitnodigingen

Het aantal vrouwen en mannen dat in 2017 een uitnodiging ontving voor de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- of darmkanker.
alt

2.606.457 cliënten

Het aantal vrouwen en mannen dat in 2017 meedeed aan de bevolkingsonderzoeken borst-, baarmoederhals- of darmkanker.
alt

913 medewerkers

In 2017 werkten er in Nederland 913 medewerkers aan de uitvoering van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker.
alt

31.400 diagnoses

Het gemiddeld aantal mensen bij wie jaarlijks door een van de bevolkingsonderzoeken kanker wordt gevonden.

Borstkanker

alt

1,3 miljoen uitnodigingen

Het aantal vrouwen dat in 2016 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

In 2016* ontvingen 1,3 miljoen vrouwen in Nederland een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

*Voor een goede interpretatie van de uitkomsten is het noodzakelijk dat de definitieve uitslag van ten minste 95% van de doorverwezen vrouwen bekend is. Daarom kunnen we nu pas de cijfers van 2016 publiceren. De cijfers van 2017 verschijnen medio 2019.

alt

1 miljoen onderzoeken

In 2016 hebben 1 miljoen vrouwen meegedaan aan het bevolkingsonderzoek borstkanker Dit is 77,3% van alle uitgenodigde vrouwen.
alt

69 screeningsunits

Er zijn 69 onderzoekscentra in Nederland; 59 mobiele en 10 vaste. Door de mobiele onderzoekscentra willen we de onderzoeken zo dicht mogelijk bij huis aanbieden.
alt

Doorverwijzingen

Van elke 1000 vrouwen die deelnemen aan het onderzoek, worden er 24,3 doorverwezen voor verder onderzoek in het ziekenhuis (=2,4%). Van deze doorverwezen vrouwen blijken 6,8 vrouwen borstkanker te hebben. Bij 17,5 vrouwen gaat het om een andere, onschuldige afwijking zoals een cyste.

Baarmoederhalskanker

alt

818.197 uitnodigingen

Het aantal vrouwen dat in 2017 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
alt

426,824 clienten

Het aantal vrouwen dat in 2017 deelnam aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker met een uitstrijkje (397300 vrouwen) of zelfafnameset (29524 vrouwen).
alt

9% HPV

Van het aantal vrouwen dat deelnam aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2017, werd bij 9% HPV gevonden.
alt

700 diagnoses

Het gemiddeld aantal vrouwen dat per jaar de diagnose baarmoederhalskanker krijgt.

Darmkanker

alt

1.941.121 uitnodigingen

Het aantal mannen en vrouwen dat in 2017 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
alt

1.411.998 cliënten

Het aantal mannen en vrouwen die in 2017 deelnamen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.
alt

71.632 doorverwijzingen

Het aantal cliënten die in 2017 na deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn doorverwezen voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis.
alt

4.203x darmkanker gevonden

In totaal werden bij de in 2017 uitgenodigde deelnemers 4.203 darmkankers en 23.220 advanced adenomen gevonden.