alt

Bewezen effectief

Algemeen

alt

4.300.687 uitnodigingen

Het aantal vrouwen en mannen dat in 2019 een uitnodiging ontving voor de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- of darmkanker.
alt

2.021.135 cliënten

Het aantal vrouwen en mannen dat in 2019 meedeed aan de bevolkingsonderzoeken borst-, baarmoederhals- of darmkanker.
alt

913 medewerkers

In 2020 werkten er in Nederland 950 medewerkers aan de uitvoering van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker.
alt

31.400 diagnoses

Het gemiddeld aantal mensen bij wie jaarlijks door een van de bevolkingsonderzoeken kanker wordt gevonden.

Borstkanker

alt

1,3 miljoen uitnodigingen

Het aantal vrouwen dat in 2019 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

In 2019 ontvingen 1,3 miljoen vrouwen in Nederland een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

alt

1 miljoen onderzoeken

In 2019 hebben 1 miljoen vrouwen meegedaan aan het bevolkingsonderzoek borstkanker Dit is 75,7% van alle uitgenodigde vrouwen.
alt

69 onderzoekscentra

Er zijn 69 onderzoekscentra in Nederland; 59 mobiele en 10 vaste. Door de mobiele onderzoekscentra willen we de onderzoeken zo dicht mogelijk bij huis aanbieden.
alt

Doorverwijzingen

Van elke 1000 vrouwen die deelnemen aan het onderzoek, worden er 23,9 doorverwezen voor verder onderzoek in het ziekenhuis. Bij ongeveer de helft van deze vrouwen was er direct een verdenking op borstkanker. Bij de andere vrouwen was er te weinig informatie op de borstfoto voor een goede beoordeling. Daarom was vervolgonderzoek nodig. Van alle doorverwezen vrouwen blijken 6,7 vrouwen borstkanker te hebben.

Baarmoederhalskanker

alt

807.629 uitnodigingen

Het aantal vrouwen dat in 2019 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
alt

452.624 clienten

Het aantal vrouwen dat in 2019 deelnam aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker met een uitstrijkje (413.632 vrouwen) of zelfafnameset (38.992 vrouwen).
alt

9,9% HPV

Van het aantal vrouwen dat deelnam aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2019, werd bij 9,8% HPV gevonden.
alt

800 diagnoses

Het gemiddeld aantal vrouwen dat per jaar de diagnose baarmoederhalskanker krijgt.

Darmkanker

alt

2.193.058 uitnodigingen

Het aantal mannen en vrouwen dat in 2019 een uitnodiging ontving voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
alt

1.568.511 cliënten

Het aantal mannen en vrouwen die in 2019 deelnamen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.
alt

67.391 doorverwijzingen

Het aantal cliënten die in 2019 na deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn doorverwezen voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis.
alt

3.086 keer darmkanker gevonden

In totaal werden bij de in 2019 uitgenodigde deelnemers 3.086 darmkankers en 18.054 advanced adenomen gevonden.