BK Folder 2021

Vervolgonderzoek

stap 6
Vervolgonderzoek
Geven de borstfoto’s niet genoeg informatie om tot een goede beoordeling te komen of is er op uw borstfoto een afwijking gezien? Uw huisarts neemt contact met u op. Dan wordt u voor verder onderzoek naar een ziekenhuis verwezen.

Veelgestelde vragen

Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker is gratis. Het kan zijn dat er vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig is. Dit vervolgonderzoek hoort niet bij het bevolkingsonderzoek. De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten of een deel ervan zelf moet betalen. Dit hangt af van hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Laat u buiten het bevolkingsonderzoek om borstfoto’s maken in het ziekenhuis? Bijvoorbeeld na verwijzing door uw huisarts omdat u klachten heeft, of als de huisarts u verwijst vanwege een mogelijk hoger risico op borstkanker door erfelijke aanleg. Dat valt buiten het bevolkingsonderzoek en is niet gratis. 

Uw postcode
{{regionData.adres}}
{{regionData.telefoonLabel}}
{{regio.onderzoek}}
{{regionData.emailContactFormulierLabel}}
Vul uw postcode in om de contactgegevens voor uw regio te krijgen.