Fusie

De vijf regionale screeningsorganisaties en FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) zijn gefuseerd op 1 januari 2022. 

Krachten bundelen voor de beste kankerscreening

Vroeg opsporen van kanker, daar zetten wij ons voor in. Met onze bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker halen we goede resultaten en boeken we gezondheidswinst. Daar zijn we trots op!  

Omdat we willen blijven verbeteren en innoveren, bundelen we onze krachten en gaan we fuseren. De regionale screeningsorganisaties en FSB zijn vanaf 1 januari 2022 samen één landelijke organisatie: Bevolkingsonderzoek Nederland. Samen werken we efficiënter en kunnen we onze dienstverlening aan cliënten verder uitbouwen. Ook kunnen we beter inspelen op een steeds veranderende omgeving en onze kwaliteit nog verder verhogen. Zo krijgt kanker steeds minder vaak een kans!

Waarom fuseren? 

 • Wij vormen een krachtige en efficiënte organisatie die de dienstverlening aan cliënten kan versterken en uitbouwen.

 • In onze samenwerking met u, onze ketenpartner, worden we nog slagvaardiger en daadkrachtiger.

Wat verandert er voor u als samenwerkingspartner?

Wij nemen contact met u op over de wijzigingen die onze samenwerking aangaan.

Wat merkt de cliënt van de fusie?

 • De bevolkingsonderzoeken veranderen niet
  In de deelname aan het bevolkingsonderzoek verandert niets. De cliënt kan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker op de manier waarop de cliënt gewend is.

 • Wat merkt de cliënt wel?
  Op de brieven die de cliënt van ons krijgt, staat vanaf 1 januari 2022 het logo van Bevolkingsonderzoek Nederland

         

Heeft u vragen over de fusie?

Neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon of bekijk onderstaande FAQ.

Veelgestelde vragen

 • Omdat we willen blijven verbeteren en innoveren, bundelen we onze krachten en gaan we fuseren. Samen werken we efficiënter en kunnen we onze dienstverlening aan cliënten verder uitbouwen. Ook kunnen we beter inspelen op een steeds veranderende omgeving en onze kwaliteit nog verder verhogen. In de samenwerking met onze ketenpartners worden we nog slagvaardiger en daadkrachtiger. Zo krijgt kanker steeds minder vaak een kans!

 • Op onze communicatiemiddelen staat vanaf 1 januari 2022 het logo van Bevolkingsonderzoek Nederland. Cliënten blijven deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker op de manier waarop zij dat gewend zijn.

 • De overeenkomst die is gesloten tussen u en één van de rechtsvoorgangers van Bevolkingsonderzoek Nederland (te weten: Bevolkingsonderzoek Noord, Bevolkingsonderzoek Oost, Bevolkingsonderzoek Zuid, Bevolkingsonderzoek Zuid-West, Bevolkingsonderzoek Midden-West of Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) gaat op 1 januari 2022 onder algemene titel over naar Bevolkingsonderzoek Nederland. Hiermee gaan alle rechten en plichten over in de nieuwe organisatie. Voor deze overgang hoeft u niets te doen. 

  Stuurt u facturen aan ons? Dan verandert er wat. Vanaf aankomende januari dient u op uw factuur de juiste tenaamstelling te hanteren. Facturen die hier niet aan voldoen, moeten wij helaas retour sturen. Zorgt u dus dat u de onderstaande tenaamstelling hanteert voor uw facturen: 

  Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland 
  t.a.v. de crediteurenadministratie 
  Postbus 690 
  5600 AR  Eindhoven 

  Verzend u uw factuur digitaal dan kunt u deze naar het volgende e-mailadres toesturen: crediteuren@bevolkingsonderzoeknederland.nl 

 • Neem contact op met uw vast contactpersoon. Deze verandert niet. 

 • De bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker worden in Nederland uitgevoerd en gecoördineerd door vijf screeningsorganisaties. De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) is een coöperatie die activiteiten ontplooit op het gebied van informatietechnologie, informatiemanagement, contractbeheer en gezamenlijke inkooptrajecten ten behoeve van de vijf screeningsorganisaties. Belangrijke taken van de FSB zijn het beheer en de (her)ontwikkeling van op maat gemaakte IT-systemen ter ondersteuning van de bevolkingsonderzoeken en het realiseren of verbeteren van de data-uitwisseling met ketenpartners van de screeningsorganisaties.