Veelgestelde vragen

Uw patiënt ontvangt als aanvrager van de test van ons de uitslag. Op verzoek van uw patiënt sturen wij u bericht als vervolgonderzoek nodig is.

Wij adviseren patiënten die vanwege de darmen onder behandeling zijn van een MDL-arts of een internist om met de specialist te overleggen over eventuele deelname.

Als een deelnemer aan het bevolkingsonderzoek een coloscopie ondergaat en hierbij wordt niets gevonden, houden we een termijn van tien jaar aan voordat deze deelnemer weer wordt uitgenodigd voor een volgende deelname. U kent als huisarts de gezondheidstoestand van uw patiënt het beste en kunt op basis daarvan beoordelen of deelname zinvol is.

Nee, dat kan niet. Het bevolkingsonderzoek is er op gericht om vroegtijdig darmkanker op te sporen. Darmkanker begint meestal als een poliep. Poliepen en darmkanker kunnen bloed in de ontlasting veroorzaken. Daarom wordt bij het bevolkingsonderzoek de ontlasting nagekeken op de aanwezigheid van bloed.
Als bloed is aangetroffen, kan dat komen door de door u genoemde oorzaak, maar kan dat ook een andere oorzaak hebben. Om de oorzaak vast te stellen is nader onderzoek nodig.
Binnen het bevolkingsonderzoek is de afspraak gemaakt dat als er bloed in de ontlasting is gevonden, dit altijd aanleiding is voor vervolgonderzoek.

In dat geval kan uw patiënt met de MDL-arts bespreken in hoeverre deelname aan het vervolgonderzoek zinvol is. Als uw patiënt in surveillance is en niet gaat deelnemen aan het vervolgonderzoek, kan hij/zij zich afmelden voor het bevolkingsonderzoek. Uw patiënt ontvangt dan geen nieuwe uitnodiging voor een intake.

Als de geplande afspraak uw patiënt niet schikt, dan kan de afspraak vanzelfsprekend verzet worden. Er kan een nieuwe afspraak gemaakt worden op een andere datum of in een ander coloscopiecentrum. Uw patiënt kan hiervoor contact opnemen via de informatielijn of een nieuwe afspraak maken via Mijn Bevolkingsonderzoek op onze website. Wij verzoeken u om uw patiënt de afspraak via ons te laten verzetten en niet rechtstreeks een afspraak in het colosocpiecentrum van keuze te maken. Als de afspraak via ons is gemaakt, krijgen wij terugkoppeling van het coloscopiecentrum over de resultaten van het vervolgonderzoek en weten wij op basis daarvan wanneer uw patiënt weer moet worden uitgenodigd.

Uw patiënt ontvangt als aanvrager van de test van ons de uitslag. Als uw patiënt wil dat wij u informeren wanneer vervolgonderzoek nodig is, kan hij dat aan ons doorgeven. Wij sturen u dan via Zorgmail een elektronisch bericht over de uitslag en doorverwijzing.