Een beter moment is er niet_Roelof

Vinden ze het een vies werkje of zien ze er het nut niet van in?

Waarom mensen niet praten over het darmkankeronderzoek weet hij niet. Maar dat het taboe rondom ontlasting steeds meer doorbroken wordt vindt hij een goede zaak. Roelof van der Woude is 59 jaar en doet elke ronde mee met het bevolkingsonderzoek. Omdat Roelof een man van de vaste routine is en zijn deelname wat hem betreft vaststaat, komt het niet in hem op om dit met anderen te bespreken. Toch ziet hij er wel het nut van in.

'Ik hoor anderen weleens zeggen: "Wat maakt het uit? Soms wordt tijdens het onderzoek niets gevonden terwijl er wel iets zit"', zegt Roelof. 'Iedereen heeft zijn eigen redenen om wel of niet mee te doen. Ik ben iemand die liever geen risico’s neemt'.

Gevoel van zekerheid
Dat het onderzoek geen garantie biedt beseft Roelof. 'Ik luister naar mijn lichaam', zegt hij. 'Ik ben niet volledig veilig voor kanker, maar het geeft me wel enig gevoel van zekerheid. Tegen anderen wil ik zeggen: "Ben verstandig en doe mee." Het bevolkingsonderzoek kan kanker in een vroegtijdig stadium opsporen. Meedoen is een kleine moeite en je voorkomt mogelijk grotere ellende.'

‘Meedoen is een kleine moeite en je voorkomt mogelijk grotere ellende.’

Extra aandacht
Roelof verwacht dat iemand meer geneigd is om deel te nemen aan het darmkankeronderzoek als een bekende of een naaste erover vertelt. Met name over het gemak van de ontlastingstest, omdat hij vermoedt dat niet iedereen weet hoe eenvoudig het is om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast denkt hij dat het ‘gebeurtenis-afhankelijk’ is of je over het bevolkingsonderzoek praat. Zo schetst hij het voorbeeld: 'Een ervaring in de omgeving, zoals een collega met darmkanker die niet heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek, zorgt voor extra aandacht voor het onderwerp. Maar ergens is dat jammer. Het is júist belangrijk om er regelmatig over te praten.'

Erover praten mág 
Zelf spreekt Roelof nauwelijks mensen die zich uitlaten over hun deelname aan het darmkankeronderzoek. Hoe dat komt? Hij zegt: 'Het is de vraag waarom mensen er niet over praten. Zien ze het nut er niet van in of vinden ze het een vies werkje? In dat geval is het een lastig onderwerp om aan te snijden. Het praten over het bevolkingsonderzoek zou normaal moeten worden. Dus dat de ontlastingstest heel normaal is en dat je erover mág praten met elkaar. Gelukkig zijn er de laatste jaren meer uitingen in de media met aandacht voor ontlasting. Die uitingen geven de boodschap mee: "ontlasting is niet vreemd".'