Coronavirus legt bevolkingsonderzoeken tijdelijk stil

16 maart 2020

De uitbraak van het coronavirus zal de komende periode een behoorlijk beslag gaan leggen op de beschikbare zorg in Nederland. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten om de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop te zetten. Hierdoor neemt het aantal verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek sterk af waardoor bij de ziekenhuizen ruimte vrij komt voor de zorg rondom het coronavirus.

Per direct worden er geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd. Cliënten die al een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker of darmkanker kunnen nog deelnemen. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen cliënten met een uitnodiging geen borstfoto’s meer laten maken. 

Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april. Op basis van de ontwikkelingen rond het coronavirus wordt er in afstemming met de betrokken partijen zoals huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen bekeken wanneer we weer kunnen starten. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Als u vragen heeft, bekijk dan onze lijst met vragen over de bevolkingsonderzoeken

U kunt ook kijken op de website van RIVM.