alt

Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus legt de komende periode een behoorlijk beslag op de beschikbare zorg in Nederland. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten om de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop te zetten. Hierdoor neemt het aantal verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek sterk af waardoor bij de ziekenhuizen ruimte vrij komt voor de zorg rondom het coronavirus.
  • Met ingang van 16 maart worden er geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd;
  • Het cliëntenportaal ‘Mijn Bevolkingsonderzoek’ is tijdelijk niet toegankelijk;
  • Bevolkingsonderzoek borstkanker: cliënten met een uitnodiging kunnen géén borstfoto’s meer laten maken;
  • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: cliënten die al een uitnodiging hebben ontvangen adviseren wij dringend om op een later moment deel te nemen;
  • Bevolkingsonderzoek darmkanker: cliënten die al een uitnodiging hebben ontvangen adviseren wij dringend om het uitvoeren en insturen van de test voorlopig uit te stellen.

Op basis van de ontwikkelingen rond het coronavirus wordt er in afstemming met de betrokken partijen zoals huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen bekeken wanneer we weer uitnodigingen kunnen versturen. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Op de website van het RIVM vindt u meer algemene vragen en antwoorden naar aanleiding van het stopzetten van de bevolkingsonderzoeken.

Hieronder vindt u per bevolkingsonderzoek veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de informatielijn van uw regionale screeningsorganisatie. Het kan zijn dat deze verminderd bereikbaar is. U kunt ook een e-mail sturen. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk beantwoorden. 

Veelgestelde vragen in relatie tot het coronavirus: