alt

Bevolkingsonderzoeken in fases herstart

De drie bevolkingsonderzoeken naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker gaan weer gefaseerd starten. De bevolkingsonderzoeken waren tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bij de ziekenhuizen komt er weer langzaam ruimte beschikbaar voor deelnemers die via het bevolkingsonderzoek worden doorverwezen. Bij de herstart komen als eerste de cliënten in aanmerking die vanaf 16 maart niet meer konden deelnemen.

  • Bevolkingsonderzoek darmkanker start half mei met het uitnodigen van cliënten. Eerst krijgen de mensen die al waren doorverwezen vanuit het bevolkingsonderzoek het benodigde vervolgonderzoek en kunnen cliënten die een ontlastingstest thuis hebben deze insturen. Bij het versturen van nieuwe uitnodigingen krijgen de mensen die vanaf half maart uitgenodigd zouden worden als eerste een uitnodigingsset (paarse envelop).
  • Bevolkingsonderzoek borstkanker start, bij voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, per medio juni met uitnodigen.
  • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker start weer op vanaf begin juli.

Op de website van het RIVM staan meer algemene vragen en antwoorden naar aanleiding van de herstart van de bevolkingsonderzoeken.

Hieronder vindt u per bevolkingsonderzoek veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de informatielijn van uw regionale screeningsorganisatie. U kunt ook een e-mail sturen. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk beantwoorden. 

Vragen & antwoorden over de herstart van de bevolkingsonderzoeken: