Genderdiversiteit

Op deze pagina vindt u informatie over deelname aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker voor transgender mensen en mensen met een X/O geslachtsregistratie.

Deelname transgender mensen en mensen met een geslachtsregistratie X/O

Bevolkingsonderzoek Nederland verstuurt de uitnodigingen voor de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker op basis van de gegevens zoals die bekend zijn bij de burgerlijke stand bij de gemeente.

Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker geldt dat alle mensen in de leeftijd van 55 t/m 75 jaar worden uitgenodigd, hierbij speelt de geslachtsregistratie geen rol.

Transgender mensen en mensen met een geslachtsregistratie X/O die op basis van lichamelijke kenmerken en leeftijd in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (vanaf 30 jaar) en borstkanker (vanaf 50 jaar) kunnen hieraan deelnemen. Hiervoor is de folder 'Uw geslachtsregistratie en de bevolkingsonderzoeken naar kanker' ontwikkeld. In deze folder vindt u informatie over deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en borstkanker voor transgender mensen en mensen met een geslachtsregistratie X/O.

Deelnamewens doorgeven

Wijziging geslachtsregistratie

Wijzigt u uw gegevens bij de gemeente, dan willen we graag weten of u nog wilt blijven deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en/of borstkanker.

Geslachtsregistratie X/O

Staat u ingeschreven bij de gemeente met een geslachtsregistratie X/O, dan willen wij graag van u weten of u wilt deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en/of borstkanker.

Klik op de link hieronder om uw deelnamewens door geven.

Veelgestelde vragen

Bevolkingsonderzoek Nederland ontvangt gegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen) voor het versturen van de uitnodigingen. Wij ontvangen uw geslacht op basis van hoe u inschreven staat bij de gemeente. Bevolkingsonderzoek Nederland beschikt niet over informatie over uw lichamelijke kenmerken, zoals het hebben van een baarmoeder en/of borstweefsel.

Bevolkingsonderzoek Nederland ontvangt gegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen) voor het versturen van de uitnodigingen. Als de gegevens in de geboorteakte veranderen, en daarmee in de BRP, dan ontvangt Bevolkingsonderzoek Nederland hierover een wijzigingsbericht. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld bij een adreswijziging. Dankzij dit wijzigingsbericht zijn de gegevens van onze cliënten altijd up to date (dit gebeurt alleen bij cliënten die binnen de leeftijdscategorie van de bevolkingsonderzoeken vallen).

  • Ik niet zeker weet of ik een baarmoeder of borstweefsel heb.
  • Ik het confronterend vind.
  • Het onderzoek emotioneel belastend voor mij is.
  • Ik twijfel om andere redenen.

Als u twijfelt over deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker of borstkanker, dan kunt u dit bespreken met uw arts.

Om het bevolkingsonderzoek uit te voeren moeten we uw gegevens verwerken. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving en daarom nemen wij contact met uw op om uw gegevens ter verifiëren.

Op onze post staat nooit aangegeven welk bevolkingsonderzoek het betreft.

Als u uw geslachtsregistratie wijzigt nadat u een uitnodiging heeft ontvangen voor het bevolkingsonderzoek (BMHK of BK) kunt u deze uitnodiging gewoon gebruiken. U wordt niet automatisch meer uitgenodigd voor de volgende ronde. Wilt u uitnodigingen blijven ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens

Voor de aanhef maken we gebruik van uw geslachtregistratie in de BRP. Wilt u liever anders aangesproken worden? Dan kunt u uw gewenste aanhef aan ons doorgeven via het cliëntportaal Mijn Bevolkingsonderzoek of neem contact op met de informatielijn.

Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis. De overheid betaalt het onderzoek. Het vervolgonderzoek hoort niet bij het bevolkingsonderzoek. De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten of een deel ervan zelf moet betalen, als uw eigen risico nog niet is opgebruikt. Neem voor vragen hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Dat hebben we vastgelegd in het Landelijk Privacyreglement Bevolkingsonderzoeken. Heeft u een brief ontvangen waarin wij aangeven een wijziging in uw gegevens te hebben gesignaleerd? Deze brief bevat geen informatie over welke gegevens gewijzigd zijn, hiermee borgen wij uw privacy ook als iemand anders (per ongeluk) uw brief leest.

Veelgestelde vragen

Trans vrouw
Heeft u een administratieve geslachtwijziging laten doorvoeren naar vrouw, dan ontvangt u een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Als u geen borstweefsel heeft, hoeft u niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Trans man
Heeft u een administratieve geslachtswijziging naar man laten doorvoeren, dan wordt u niet automatisch uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. U komt wel hiervoor in aanmerking als u tussen de 50 en 75 jaar bent en er geen borstverwijderende operatie  heeft plaatsgevonden kunt zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens.

Als er een borstverwijderende operatie  heeft plaatsgevonden heeft het geen zin om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek en hoeft u niets te ondernemen.

Non-binair
Heeft u een administratieve geslachtswijziging naar x laten doorvoeren, dan wordt u niet automatisch uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

U komt wel hiervoor in aanmerking als u tussen de 50 en 75 jaar bent en u borstweefsel heeft. U kunt zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens

Als er een borstverwijdering heeft plaatsgevonden heeft het geen zin om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek en hoeft u niets te ondernemen.

Staat u geregistreerd als vrouw?
Dan ontvangt u uw eerste uitnodiging rond uw 50e

Bent u tussen de 50 en 75 jaar en heeft u een administratieve geslachtwijziging laten doorvoeren naar vrouw?
Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een uitnodiging.

Staat u geregistreerd als man of als X/O?
Dan moet u zich zelf aanmelden. Dat kan na uw 50e Heeft u zich aangemeld? Een medewerker van Bevolkingsonderzoek Nederland neemt contact met u op om uw aanmelding af te ronden en te bespreken waar en wanneer u terecht kunt.

U komt in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek borstkanker als u tussen de 50 en 75 jaar bent en borstweefsel heeft. Als u een X/O geslachtsregistratie heeft, wordt u niet automatisch uitgenodigd. U kunt zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens.

Het borstonderzoek in het onderzoekscentrum is voor iedereen toegankelijk. We maken geen onderscheid. Wilt u toch het onderzoek in het ziekenhuis laten doen, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Wanneer u geen borstweefsel heeft, is het niet zinvol om deel te nemen. Bij twijfel overleg met uw (huis)arts.

Indien borstprotheses zijn aangebracht in de borsten, kan ook worden deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek. Het advies is om niet eerder dan 6 maanden na plaatsing van de protheses deel te nemen. De aanwezigheid van protheses kan vooraf aan het onderzoek gemeld worden bij de screeningslaborant. Zo kan rekening worden gehouden met de druk die tijdens het onderzoek wordt toegepast

In de informatiefolder voor transgender personen staat hoe u zich de eerste keer kunt aanmelden. Dit gebeurt telefonisch. Tijdens dit gesprek wordt een aantal vragen gesteld om na te gaan of u in een geslachtsveranderingstraject zit of dit hebt ondergaan en daarom mee kunt doen. Daarnaast wordt natuurlijk uw leeftijd nagevraagd, omdat alleen personen tussen de 50 en 75 jaar mee kunnen doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

De medewerkers van Bevolkingsonderzoek Nederland die bij de infolijn werken, zijn speciaal opgeleid om u als transgender persoon goed te woord te staan. Mocht u hierover toch niet tevreden zijn, of in de onderzoekscentrum niet op de voor u gewenste manier zijn benaderd, dan horen zij dat graag terug om deze dienstverlening te verbeteren. Via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl vindt u de contactgegevens van Bevolkingsonderzoek Nederland.

In de wetenschappelijke literatuur is te vinden dat personen die hormoontherapie kregen voor borstontwikkeling geen hoger risico op borstkanker hebben. U kunt wel gewoon meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker als u de leeftijd hebt voor deelname, dus tussen 50 en 75 jaar.

U bent zelf vrij om te kiezen wanneer na start van uw hormoontherapie voor borstgroei u zich aanmeldt voor het bevolkingsonderzoek. Het advies is om dit te doen na 1 jaar na start van de hormoontherapie, omdat dan bij de meeste mensen de borstgroei gestabiliseerd is. Houd wel altijd de leeftijdsgrenzen van het bevolkingsonderzoek borstkanker aan, dus tussen 50 en 75 jaar.

Als u nog borstweefsel heeft of al borstweefsel heeft, kunt u deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit kan dus ook met een kleine cup, zoals AAA. Het kan dan soms voorkomen dat de borsten niet in beide posities (van opzij én van boven) gefotografeerd kunnen worden, maar dan toch kunnen de foto’s wel beoordeeld worden door de radioloog.

Na borstamputatie, dus het verwijderen van de borsten, is het niet meer zinvol en ook niet meer mogelijk om deel te nemen. Krijgt u hormoontherapie om borstweefsel te ontwikkelen, dan is het advies om deel te nemen zodra de borstgroei gestabiliseerd is. Over het algemeen kunt u daar een termijn van 1 jaar na start van hormoontherapie voor aanhouden. De leeftijd waarop u deel kunt gaan nemen is 50 jaar. En u kunt deelnemen tot 75 jaar.

Veelgestelde vragen

Trans vrouw
Heeft u een administratieve geslachtwijziging laten doorvoeren naar vrouw, dan ontvangt u een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Omdat u geen baarmoeder heeft kunt u zich definitief afmelden voor dit bevolkingsonderzoek. U ontvangt dan geen uitnodiging meer.

Trans man
Heeft u een administratieve geslachtswijziging naar man laten doorvoeren, dan wordt u niet automatisch uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. U komt wel hiervoor in aanmerking als u tussen de 30 en 60 jaar bent en een baarmoeder heeft. U kunt zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens.

Non-binair en geregistreerd met een X
Heeft u een administratieve geslachtswijziging naar X laten doorvoeren, dan wordt u niet automatisch uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. U komt hiervoor wel in aanmerking als u tussen de 30 en 60 jaar bent en een baarmoeder hebt. Via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens kunt u zich aanmelden.

Bent u tussen de 30 en 60 jaar? Dan kunt u zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens. Twijfelt u of uw deelname nuttig is of wilt u medisch advies, neem dan contact op met uw arts om dit te bespreken.

U komt in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker als u tussen de 30 en 60 jaar bent en een baarmoeder hebt. Als u een X/O geslachtsregistratie heeft, wordt u niet automatisch uitgenodigd. U kunt zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens.

Staat u geregistreerd als vrouw?
Dan ontvangt u uw eerste uitnodiging rond uw 30e verjaardag. Als uw registratie als vrouw na uw 30e verjaardag heeft plaatsgevonden, dan ontvangt u de uitnodiging zo spoedig mogelijk na de wijziging.

Staat u geregistreerd als man of als X/O?
Dan moet u zich zelf aanmelden. Dat kan na uw 30e verjaardag en u krijgt daar geen herinnering voor. U ontvangt uw eerste uitnodiging zo spoedig mogelijk na uw aanmelding. U kunt zich aanmelden via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/deelnamewens. waarna een medewerker van Bevolkingsonderzoek Nederland contact met u opneemt.

Wij kunnen uw gegevens alleen ontvangen wanneer u deel uitmaakt van onze doelgroep.

Bevolkingsonderzoek borstkanker: Mensen onder de 50 jaar hebben vaak veel klier- en bindweefsel in de borsten. Dit weefsel is gevoeliger voor straling. Ook zijn door dit weefsel röntgenfoto’s van de borsten vaak minder goed te beoordelen. Bij mensen boven de 75 is de kans groter dat borstkanker wordt ontdekt waar iemand tijdens haar leven geen last van zou hebben gekregen. Daarnaast is de kans op andere ziektes bij mensen boven de 75 jaar groter.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: Bij mensen onder de 30 jaar zijn de nadelen van het bevolkingsonderzoek groter dan de voordelen. Bij deze personen is de kans op HPV (humaan papillomavirus) en licht afwijkende cellen groter. Bijna altijd ruimt het lichaam dit HPV en de afwijkende cellen zelf op. Een te grote groep mensen zou onterecht behandeld worden of zich onnodig ongerust maken. Daarom ontvang je vanaf je 30e jaar een uitnodiging.

Ja, dat kan. De zelfafnameset kunt u na het ontvangen van de uitnodiging aanvragen via Mijn Bevolkingsonderzoek met uw DigiD. U krijgt de zelfafnameset binnen 14 dagen thuis gestuurd. In de gebruiksaanwijzing ziet u stap voor stap hoe u de zelfafnameset kunt gebruiken

Voor het uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kunt u kosteloos terecht bij uw huisarts. U kunt een uitstrijkje laten maken bij de huisarts of doktersassistent.

Als u een uitstrijkje laat maken door een specialist buiten de huisartsenpraktijk, dan valt dit niet onder het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Mogelijk moet u (een deel van) de kosten zelf betalen, neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. U kunt bij ons ook een zelfafnameset aanvragen: hiermee wordt getest of u een HPV-infectie heeft. Is dat niet het geval, en u heeft geen klachten, dan is een uitstrijkje niet nodig.

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, u kunt dit bespreken met uw (huis)arts.

Veelgestelde vragen

Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker geldt dat alle mensen in de leeftijd van 55 t/m 75 jaar worden uitgenodigd, hierbij speelt de geslachtsregistratie geen rol.