DK Folder 2021

Het onderzoek

stap 3
Het onderzoek
Poliepen en darmkanker kunnen zorgen voor kleine bloedingen in de darmen. Dit bloed komt dan in de ontlasting terecht. Met een ontlastingstest onderzoeken we of er bloed in uw ontlasting (poep) zit.

Hoe doet u mee?

U krijgt een paarse envelop thuisgestuurd met daarin een ontlastingstest en een gebruiksaanwijzing. Aan de groene dop van de ontlastingstest zit een staafje. U prikt hiermee op vier verschillende plaatsen in uw ontlasting (poep) en vervolgens stopt u het staafje terug in de ontlastingstest. Daarna stuurt u de ontlastingstest in de retourenvelop naar een laboratorium. Daar wordt onderzocht of er bloed in uw ontlasting zit. Binnen 10 werkdagen ontvangt u de uitslag per brief. Als er bloed wordt gevonden, dan is vervolgonderzoek nodig.

Onderstaande afbeeldingen geven een makkelijke uitleg bij het bevolkingsonderzoek darmkanker. 

 

 

Veelgestelde vragen

Op de ontlastingstest staat een streepjescode. In deze streepjescode zijn alleen uw naam- en adresgegevens verwerkt. Daardoor weten wij dat deze ontlastingstest van u is.

De ontlastingstest kan niet door iemand anders dan u zelf gebruikt worden. Als u niet meedoet, gooit u de ontlastingstest weg in de afvalbak

Cliënten die we voor de eerste keer uitnodigen krijgen de ‘uitgebreide’ uitnodigingsfolder (12 pagina’s). Cliënten die we al vaker hebben uitgenodigd krijgen de standaard  uitnodigingsfolder (6 pagina’s). De inhoud van beide folders is op elkaar afgestemd en sluiten aan bij de uitnodigingsbrieven.

Uw postcode
{{regionData.adres}}
{{regionData.telefoonLabel}}
{{regio.onderzoek}}
{{regionData.emailContactFormulierLabel}}
Vul uw postcode in om de contactgegevens voor uw regio te krijgen.