BMHK folder 2021

Beoordeling en uitslag

stap 4
Beoordeling en uitslag
Binnen 4 weken na het maken van het uitstrijkje of de zelfafnameset ontvangt u een brief met de uitslag.

Beoordeling zelfafnametest

Er is geen HPV gevonden. Dit betekent dat u een laag risico heeft op baarmoederhalskanker. Er is geen verder onderzoek nodig.

  • Bent u 30, 35, 45 of 55 jaar als u deze uitslag krijgt? Dan ontvangt u over 5 jaar een nieuwe uitnodiging.
  • Bent u 40 of 50 jaar als u deze uitslag krijgt? Dan ontvangt u over 10 jaar een nieuwe uitnodiging.
  • Bent u 60 jaar als u deze uitslag krijgt? Dan ontvangt u geen nieuwe uitnodiging meer voor dit bevolkingsonderzoek.

Er is wel HPV gevonden. De zelfafnameset test alleen op HPV en niet op afwijkende cellen. Wordt er HPV gevonden? Dan is het alsnog nodig om een uitstrijkje bij de huisartsenpraktijk te laten maken om te beoordelen op afwijkende cellen.

Beoordeling uitstrijkje

In het laboratorium wordt het uitstrijkje onderzocht op het Humaan Papillomavirus (HPV). Als dit virus aanwezig is, dan wordt het uitstrijkje ook meteen beoordeeld op afwijkende cellen.

De uitslag

Binnen 4 weken na het uitstrijkje of de zelfafnameset ontvangt u een brief met de uitslag. Welke uitslagen zijn er mogelijk:

Geen HPV
Er is geen HPV gevonden. Dit betekent dat u een laag risico heeft op baarmoederhalskanker. Er is geen verder onderzoek nodig.

  • Bent u 30, 35, 45 of 55 jaar als u deze uitslag krijgt? Dan ontvangt u over 5 jaar een nieuwe uitnodiging.
  • Bent u 40 of 50 jaar als u deze uitslag krijgt? Dan ontvangt u over 10 jaar een nieuwe uitnodiging.
  • Bent u 60 jaar als u deze uitslag krijgt? Dan ontvangt u geen nieuwe uitnodiging meer voor dit bevolkingsonderzoek.

Wel HPV, geen afwijkende cellen

Er is HPV gevonden. Maar er zijn geen afwijkende cellen gevonden. HPV kan de cellen in uw baarmoederhals veranderen. Een nieuw uitstrijkje over 12 maanden is daarom belangrijk. Dan kunnen we uw cellen weer controleren.

U krijgt over 12 maanden een uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Nederland voor een controle-uitstrijkje bij de huisartspraktijk.

HPV en licht afwijkende cellen

Er is HPV gevonden en er zijn licht afwijkende cellen gevonden. Dit is niet ernstig en heeft geen behandeling nodig. Het lichaam ruimt licht afwijkende cellen meestal zelf op. Een nieuw uitstrijkje over 12 maanden is wel belangrijk. Dan kunnen we uw cellen weer controleren.
U krijgt over 12 maanden een uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Nederland voor een controle-uitstrijkje bij de huisartspraktijk.

HPV en afwijkende cellen

Er is HPV gevonden. Ook zijn er afwijkende cellen gevonden. U heeft daardoor een hoger risico op baarmoederhalskanker. Afwijkende cellen kunnen een voorstadium van baarmoederhalskanker zijn. Een voorstadium is nog geen baarmoederhalskanker en is meestal goed te behandelen. Door behandeling kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.
Verder onderzoek bij de gynaecoloog is nodig. De gynaecoloog kijkt hoe ernstig de afwijkingen zijn in de baarmoederhals. Zo kan de gynaecoloog zien of en welke behandeling nodig is.

Niet goed te beoordelen
Het uitstrijkje was niet goed te beoordelen. Bijvoorbeeld doordat er te weinig cellen waren of doordat er te veel bloed in het uitstrijkje zat. Er is een nieuw uitstrijkje nodig. Maak hiervoor een afspraak met de huisarts ongeveer 6 weken na uw eerste uitstrijkje.

 

 

Veelgestelde vragen

Het uitstrijkje gaat naar een laboratorium. Daar wordt het getest op het humaan papillomavirus (HPV). Zit er HPV in het uitstrijkje? Dan wordt hetzelfde uitstrijkje ook meteen beoordeeld op afwijkende cellen. HPV is het virus dat op lange termijn baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Bijna altijd ruimt het lichaam het virus zelf op. Soms lukt dit niet. Dan kunnen afwijkende cellen ontstaan. Dit kan na lange tijd leiden tot baarmoederhalskanker.

De zelfafnameset test alleen op HPV en niet op afwijkende cellen. Wordt er HPV gevonden? Dan is het alsnog nodig om een uitstrijkje bij de huisartsenpraktijk te laten maken om te beoordelen op afwijkende cellen.

U ontvangt de uitslag binnen 4 weken per brief.

  • Uitslag uitstrijkje: U en uw huisarts ontvangen de uitslag van het uitstrijkje.
  • Uitslag zelfafnameset: Alleen u ontvangt de uitslag. De huisarts ontvangt de uitslag niet vanwege privacy redenen en omdat u de aanvrager van het onderzoek bent.

Bij het onderzoek naar HPV (Humaan Papillomavirus) maken we onderscheid tussen HPV-typen met een hoog risico op baarmoederhalskanker en HPV-typen met een matig risico op baarmoederhalskanker.

Het verder onderzoek (controle-uitstrijkje bij de huisarts of verwijzing naar de gynaecoloog) hangt af van het gevonden HPV-type in combinatie met de beoordeling van de cellen.

De termijn van het controle-uitstrijkje bij de huisartspraktijk is veranderd van 6 maanden naar 12 maanden.

Voorheen verwezen we iedereen die HPV en afwijkende cellen had naar de gynaecoloog. Nu kijken we ook naar welk soort HPV u heeft. Heeft u slechts een matig ernstig HPV type en ook slechts lichte afwijkingen in uw cellen? Dan hoeft u niet meer naar de gynaecoloog, maar is een controle-uitstrijkje bij de huisarts voldoende.

Een eerdere controle is niet nodig. De termijn van 12 maanden is veilig. Als u toch eerder een uitstrijkje wilt dan kunt u hiervoor overleggen met uw huisarts. Die kan aangeven of een uitstrijkje op indicatie nodig is. Dit valt buiten het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. U moet zelf de kosten betalen.

Nee, we adviseren u een afspraak te maken voor een controle-uitstrijkje over 12 maanden. Dit advies is namelijk gebaseerd op uw uitslag.

Ja, de huisarts heeft uw uitslag ook ontvangen als u een uitstrijkje heeft laten maken. Heeft u een zelfafnameset gebruikt, dan ontvangt de huisarts uw uitslag niet.

Als u meer wilt weten over de uitslag van uw uitstrijkje kunt u het beste met uw huisarts contact opnemen.

Om de uitslagbrief voor iedereen duidelijk en begrijpelijk te houden, bevat deze alleen het verwijsadvies: moet u naar de gynaecoloog, over een jaar een controle-uitstrijkje of niets? Wilt u meer informatie over uw uitslag dan kunt u contact opnemen met onze informatielijn of met uw huisarts.

Voorheen verwezen we vrij veel mensen naar de gynaecoloog bij wie uiteindelijk niets aan de hand bleek. Met het nieuwe verwijsschema kunnen we u gerichter advies geven. We verwijzen u naar de gynaecoloog wanneer dat nodig is, en naar de huisarts wanneer dat voldoende is. Daarmee verkleinen we de kans dat we u voor niets naar de gynaecoloog sturen.

Uw postcode
{{regionData.adres}}
{{regionData.telefoonLabel}}
{{regio.onderzoek}}
{{regionData.emailContactFormulierLabel}}
Vul uw postcode in om de contactgegevens voor uw regio te krijgen.