alt

Accreditatie en voorwaarden

Basisscholing Cervixscreening
Na het doorlopen van de Basisscholing Cervixscreening ontvangt u een certificaat van deelname en, voor doktersassistenten geregistreerd in het kwaliteitsregister Kabiz accreditatie. De vernieuwde scholingen zijn in ontwikkeling. Accreditatie wordt momenteel aangevraagd. Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Volledig doorlopen e-learning en toets met een voldoende afgesloten;
  • Aanwezigheid bij beide workshops;
  • Uitvoeren praktijkopdracht

Vervolgscholing Cervixscreening
Na het doorlopen van de Vervolgscholing Cervixscreening ontvangt u een certificaat van deelname en, voor doktersassistenten geregistreerd in het kwaliteitsregister Kabiz accreditatie. De vernieuwde scholingen zijn in ontwikkeling. Accreditatie wordt momenteel aangevraagd. Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de voorwaarden zijn voldaan:

  • Volledig doorlopen e-learning en de toets met een voldoende afgesloten zijn;
  • Aanwezigheid bij workshops.

Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden scholing Cervixscreening.