Accreditatie en voorwaarden

Basisscholing Cervixscreening

Na het doorlopen van de Basisscholing Cervixscreening ontvang je een certificaat van deelname en, voor doktersassistenten die geregistreerd staan in het kwaliteitsregister Kabiz accreditatie. Hierbij ontvang je voor Basisscholing Cervixscreening: 9 punten. Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Volledig doorlopen e-learning en toets met een voldoende afgesloten (75%)
  • Uitvoeren en op tijd inleveren van de praktijkopdracht; incl. stempel en handtekening van de huisarts (uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de tweede workshop)
  • Aanwezigheid bij beide workshops

Vervolgscholing Cervixscreening

Na het doorlopen van de Vervolgscholing Cervixscreening ontvang je een certificaat van deelname en, voor doktersassistenten die geregistreerd staan in het kwaliteitsregister Kabiz accreditatie. Hierbij ontvang je per workshop 2 punten. Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Volledig doorlopen e-learning
  • Aanwezigheid bij de workshop

Annulering

Indien je je aanmelding annuleert, dan is het niet mogelijk om de deelnamekosten terug te vorderen. Wel kun je de scholing kosteloos laten verzetten naar een andere scholingsdatum,) of voor een andere scholing/workshop kiezen tot 2 weken voorafgaand aan de (eerste) workshop. Bevolkingsonderzoek Nederland behoudt zich het recht voor de scholing te annuleren bij te weinig inschrijvingen. Ook in dit geval denken we graag met je mee over een passend alternatief.

Aanvullende voorwaarden

Bij deelname aan online scholingen is het verplicht om zowel geluid als camera aan te hebben. Als de praktijkopdracht van de Basisscholing Cervixscreening niet op tijd ingeleverd is dan is het niet mogelijk om deel te nemen aan de tweede workshop.

Vragen?

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen via scholingBMHK@bevolkingsonderzoeknederland.nl