Accreditatie en voorwaarden

Basisscholing cervixscreening
Na het doorlopen van de basisscholing cervixscreening ontvang je een certificaat van deelname en, voor doktersassistenten geregistreerd in het kwaliteitsregister Kabiz accreditatie. Hierbij ontvang je voor basisscholing cervixscreening: 9 punten.
Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Volledig doorlopen e-learning en toets met een voldoende afgesloten;
  • Aanwezigheid bij beide workshops;
  • Uitvoeren praktijkopdracht.

Vervolgscholing cervixscreening
Na het doorlopen van de vervolgscholing cervixscreening ontvang je een certificaat van deelname en, voor doktersassistenten geregistreerd in het kwaliteitsregister Kabiz accreditatie. Hierbij ontvang je per workshop 2 punten. Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de voorwaarden zijn voldaan:

  • Volledig doorlopen e-learning;
  • Aanwezigheid bij workshop.

Annulering
Indien je je aanmelding annuleert, dan is het niet mogelijk om de deelnamekosten terug te vorderen. Wel kun je de scholing kosteloos laten verzetten naar een andere scholingsdatum, andere scholingslocatie of voor een andere scholing/workshop kiezen tot 2 weken voorafgaand aan de (eerste) workshop. Bevolkingsonderzoek behoudt zich het recht voor de scholing te annuleren bij te weinig inschrijvingen. Ook in dit geval denken we graag met je mee over een passend alternatief.