alt

Accreditatie en voorwaarden

Basisscholing Cervixscreening
Na het doorlopen van de Basisscholing Cervixscreening ontvang je een certificaat van deelname en, voor doktersassistenten geregistreerd in het kwaliteitsregister Kabiz accreditatie. Accreditatie wordt momenteel aangevraagd. Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Volledig doorlopen e-learning en toets met een voldoende afgesloten;
  • Aanwezigheid bij beide workshops;
  • Uitvoeren praktijkopdracht


Vervolgscholing Cervixscreening
Na het doorlopen van de Vervolgscholing Cervixscreening ontvang je een certificaat van deelname en, voor doktersassistenten geregistreerd in het kwaliteitsregister Kabiz accreditatie. De vernieuwde scholingen zijn in ontwikkeling. Accreditatie wordt momenteel aangevraagd. Voor het uitreiken van het certificaat en het toekennen van de accreditatiepunten moet aan de voorwaarden zijn voldaan:

  • Volledig doorlopen e-learning;
  • Aanwezigheid bij workshops.

 

Annulering
Indien je je aanmelding annuleert, dan ben je ons 100% van de deelnamekosten verschuldigd. Wil je de scholing verzetten naar een andere datum/locatie dan kan dit tot 2 weken voor de eerste bijeenkomt. Hier zijn dan géén extra kosten aan verbonden. Bevolkingsonderzoek behoudt zich het recht voor bij te weinig inschrijvingen de scholing te annuleren.