Via de datasets voor coloscopie en pathologie registreren wij gegevens ten behoeve van het bevolkingsonderzoek. De datasets zijn in nauw overleg met betrokken partijen en de Programmacommissie tot stand gekomen op basis van de indicatoren. De datasets worden jaarlijks geactualiseerd. Elk jaar kunnen tot 1 mei wijzigingsverzoeken worden ingediend bij de redactieraad via het Invulformulier wijzigingsverzoek dataset en berichten.