Skip to Content

Coloscopiecentra

Als bloed in de ontlasting wordt gevonden, verwijst de screeningsorganisatie uw patiënt door naar een coloscopiecentrum voor vervolgonderzoek. Het coloscopiecentrum voert de intake en de coloscopie uit en coördineert de diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling. Tevens geeft zij (elektronisch) de beschikbare intake-capaciteit aan de screeningsorganisaties door, rekening houdend met de coloscopiecapaciteit en de afgesproken doorlooptijden.

Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen voor de screeningscoloscopie zijn opgesteld door de landelijke werkgroep kwaliteitseisen coloscopie. In deze werkgroep zijn het RIVM, de Nederlandse Vereniging Maag- Darm- Leverartsen, Nederlandse Vereniging van Heelkunde, Nederlandse Internisten Vereniging, Verpleeg-kundigen & Verzorgenden Nederland en de screeningsorganisaties vertegenwoordigd.

Referentiefunctie: regionaal coördinerende MDL-functionaris (RCMDL)

De referentiefunctie is verantwoordelijk voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van de coloscopie en coördinatie van de diagnostiek. De functie wordt ingevuld door een RCMDL. De RCMDL werkt in opdracht van de screeningsorganisaties.

Toelating

Coloscopiecentra die coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek (willen) doen, moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Toetsing voor toelating wordt uitgevoerd door de RCMDL, onder verantwoordelijkheid van de screeningsorganisaties.

Auditing

Na toelating worden de centra en de hier werkzame endoscopisten op van te voren vastgestelde momenten getoetst aan de hand van de auditeisen. De audits worden uitgevoerd door de RCMDL, onder verantwoordelijkheid van de screeningsorganisaties.

Protocol toelating en auditing coloscopiecentra en endoscopisten

Meer informatie over de kwaliteitseisen vindt u onderaan deze pagina in het Protocol toelating en auditing coloscopiecentra en endoscopisten.

Heeft u vragen of is uw coloscopiecentrum geïnteresseerd in de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker? Dan kunt u contact opnemen met de regionale screeningsorganisatie.