In december 2016 is de geactualiseerde NHG-Standaard Borstkanker gepubliceerd. Daarin is onder meer de nieuwe verwijsroute voor vrouwen met een uitslag BI-RADS 0 uit het bevolkingsonderzoek opgenomen.

BI-RADS 0 uitslag

Voor een patiënt met een BI-RADS 0 uitslag geldt dat er onvoldoende informatie is om tot een goede beoordeling te komen. Vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag moeten zo snel mogelijk aanvullend beeldvormende diagnostiek en duidelijkheid krijgen over de uitkomst. Dit met als doel angst en ongerustheid te verminderen.  

Verwijsroute

  • BI-RADS 0 uitslag: Verwijzing naar de afdeling Radiologie van een  ziekenhuis.
  • BI-RADS 4/5 uitslag: Verwijzing naar de Mammapoli of de gebruikelijke route voor mamma patiënten.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben over de verwijsroute, dan kunt u contact opnemen met informatielijn voor onze ketenpartners.