Wat gaat er veranderden?

Op 1 januari 2022 zijn we gestart met de tweede screeningsronde van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, de primaire HPV-screening.

In de tweede screeningsronde worden cliënten die in de eerste screeningsronde 40 of 50 jaar waren en een HPV-negatieve uitslag hadden niet uitgenodigd (10-jaarsinterval) voor deelname. Cliënten van 40 of 50 jaar die een HPV-positieve uitslag hadden of niet hebben deelgenomen, worden wel uitgenodigd voor deelname en volgen daarmee de 5- jaarlijkse interval.

En verder worden:

  • Cliënten die in de eerste screeningsronde 60 jaar waren en een HPV-positieve uitslag hadden of een uitslag HPV-positief bij deelname met de ZAS maar geen uitstrijkje hebben laten maken en een uitslag HPV positief en cyto pap-0 hadden, maar niet zijn doorverwezen, in de tweede screeningsronde op 65-jarige leeftijd wel uitgenodigd;
  • Cliënten die in de eerste screeningsronde 60 jaar waren en een HPV-negatieve uitslag hadden, in de tweede screeningsronde niet meer uitgenodigd, zij hebben in de eerste screeningsronde een aparte uitslagbrief ontvangen;
  • Cliënten die in de eerste screeningsronde 60 jaar waren en een HPV-positieve uitslag hadden en zijn doorverwezen naar de gynaecoloog in de tweede screeningsronde niet meer uitgenodigd;
  • Cliënten die in de tweede screeningsronde 65 jaar zijn en een HPV-negatieve uitslag hebben, daarna niet meer uitgenodigd, zij krijgen een aparte uitslagbrief;
  • Cliënten die in de tweede screeningsronde 65 jaar zijn en een HPV-positieve uitslag hebben met een PAP1, daarna niet meer uitgenodigd, zij krijgen een aparte uitslagbrief met advies.
  • Cliënten die in de tweede screeningsronde 65 jaar zijn en een HPV-positieve uitslag hebben en zijn doorverwezen, daarna niet meer uitgenodigd.

Wat betekenen die veranderingen voor mij als huisarts?

Er verandert niets in het proces in de praktijk. Het is wel belangrijk om kennis te nemen van deze aanpassingen in het uitnodigingsschema zodat u weet waarom cliënten (uw patiënten) van 40 en 50 jaar, na 10 of 5 jaar een uitnodiging krijgen om weer deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Daarnaast gelden er dus aanpassingen voor 65-jarigen, afhankelijk van de uitslag van hun uitstrijkje toen ze 60 jaar waren.

Meer vragen?

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met onze informatielijn. Klik hier voor de contactgegevens.