Wat is er verandert/ gaat er veranderen?

Sinds december 2021 krijgen alle cliënten die in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een vernieuwde uitnodigingsbrief thuis gestuurd. We hebben de informatie compacter en beter begrijpelijk gemaakt, onder meer voor laag geletterden en mensen met een niet Nederlandse achtergrond. Verder verwijzen met een QR-code en een link naar een speciale webpagina  waar de cliënten via verschillende video’s in meerdere talen kunnen bekijken wat het doel is van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, hoe het proces verloopt en wat HPV is. De QR-code staat in een apart kader. Via een korte tekst in 4 talen (Nederlands, Engels, Turks en Arabisch) wordt de cliënt attent gemaakt op de video’s.

Waarom deze aanpassing van de uitnodigingsbrief?

Uit een doelgroeponderzoek en het laatste cliënttevredenheidsonderzoek bleek dat de oude uitnodigingsbrief voor een deel van de cliënten niet goed leesbaar en te begrijpen was. Om deze drempel weg te halen en direct een compactere brief te kunnen aanbieden hebben we deze aanpassingen doorgevoerd.

Wat betekenen die veranderingen voor mij als huisarts?

Er verandert niets in de procedure. Cliënten moeten nog altijd een afspraak maken voor het maken van een uitstrijkje. Wel is het goed om een keer kennis te nemen van die vernieuwde brief en de video’s die bekeken kunnen worden via de QR-code. Zo kunt u beter anticiperen op mogelijke vragen over het bevolkingsonderzoek, het maken van een uitstrijkje en de uitslag.

Meer vragen?

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met onze informatielijn. Klik hier voor de contactgegevens.