Huisartsenportaal

In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden de uitstrijkjes alleen nog afgenomen en ingestuurd door huisartsen en huisartsenpraktijken die met een AGB code geregistreerd zijn in het Huisartsenportaal van de screeningsorganisatie. Registratie in het Huisartsenportaal is nodig voor de ontvangst van de nieuwe bevolkingsonderzoek laboratoriumformulieren en het uitstrijkmateriaal van het screeningslaboratorium in uw regio.

Registreren in het Huisartsenportaal

Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kunnen alleen afgenomen en ingestuurd worden door huisartsen en huisartsenpraktijken die met een AGB code geregistreerd zijn in het Huisartsenportaal van de screeningsorganisatie. Registratie in het Huisartsenportaal is nodig voor ontvangst van de bevolkingsonderzoek laboratoriumformulieren en het uitstrijkmateriaal van het screeningslaboratorium in uw regio.
U kunt zich registreren als individuele huisarts, als groepspraktijk of met meerdere huisartsen onder één account. Neem contact op met de screeningsorganisatie om uw registratie aan te vragen.

In het Huisartsenportaal bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker:

  • Registreert u zich met uw klantnummer van ZorgMail (of aanverwante ZorgMail partner), zodat de uitslagen naar het juiste adres gestuurd kunnen worden.
  • Kunt u één of meerdere locaties met bijbehorende locatiegegevens toevoegen aan uw registratie. Bijvoorbeeld wanneer uw praktijk op twee locaties is gevestigd of wanneer u bij verschillende praktijken werkt.
  • Registreert u zelf het (praktijk)adres en de facturatie gegevens.

Na registratie in het Huisartsenportaal bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker:

  • Vraagt u zelf de laboratoriumformulieren voor het bevolkingsonderzoek aan. De screeningsorganisatie stuurt de laboratoriumformulieren naar het geregistreerde praktijkadres.
  • Heeft u inzicht in uw financiële gegevens (betalingsoverzicht).

Uitstrijkmaterialen

De uitstrijkmaterialen vraagt u aan bij het screeningslaboratorium. Dit laboratorium stuurt de materialen naar de locatie die u in het Huisartsenportaal heeft aangegeven. Daarom is het van belang dat uw registratie in het Huisartsenportaal correct is.

Gebruik voor het bevolkingsonderzoek uitsluitend het potje dat u van het screeningslaboratorium heeft ontvangen.