Huisartsen

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is er voor vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Deze groep vrouwen heeft de meeste kans op baarmoederhalskanker.

Uitnodiging

De screeningsorganisatie nodigt alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar uit voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Vrouwen van 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 jaar ontvangen rond hun verjaardag een uitnodiging van de screeningsorganisatie om zich gratis te laten onderzoeken. Afhankelijk van de uitslag ontvangen zij vijf of tien jaar later weer een uitnodiging. Vrouwen van 45 en 55 jaar ontvangen alleen een uitnodiging als zij in de voorgaande screeningsronde hrHPV-positief zijn. Ook vrouwen van 65 jaar ontvangen een uitnodiging wanneer zij op 60-jarige leeftijd hrHPV-positief en cytologie-negatief zijn.

Herinnering

Als uw patiënt niet reageert, verstuurt de screeningsorganisatie 16 weken na de eerste uitnodiging een herinnering. Indien uw patiënt wederom niet reageert dan wordt zij 5 jaar later weer uitgenodigd – tot en met 60 jaar.

Wel/niet meedoen?

Uw patiënt kan geen uitstrijkje laten maken als zij zwanger is of net bevallen. Als zij de (uitgerekende) bevallingsdatum aan ons doorgeeft, ontvangt zij 6 weken na de bevallingsdatum een nieuwe uitnodiging. Daarnaast zijn er medische redenen om niet mee te doen. Bijvoorbeeld wanneer de baarmoederhals is verwijderd. Dan is het advies met de huisarts te overleggen of deelname zinvol is. U kent als huisarts de medische geschiedenis van uw patiënt en kunt op basis hiervan passend advies geven.

Screenen

Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kunnen alleen afgenomen en ingestuurd worden door huisartsen en huisartsenpraktijken die met een AGB-code geregistreerd zijn in het Huisartsenportaal van de screeningsorganisatie. Registratie in het Huisartsenportaal is nodig voor ontvangst van de bevolkingsonderzoek laboratoriumformulieren en het uitstrijkmateriaal van het screeningslaboratorium in uw regio.

Uitstrijkje

Gebruik alleen de bevolkingsonderzoek uitstrijkmaterialen. Uitstrijkjes die gemaakt zijn met andere uitstrijkmaterialen dan geleverd door het screeningslaboratorium kunnen niet verwerkt worden.

De uitnodigingsbrief die uw patiënt van de screeningsorganisatie ontvangt voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft onderaan twee stickers met een persoons gerelateerde barcode. Eén sticker dient met de barcode horizontaal geplakt te worden op het bevolkingsonderzoek laboratoriumpotje. Dit is belangrijk voor het inlezen van de barcode in de apparatuur van het screeningslaboratorium. De andere sticker dient geplakt te worden op het bevolkingsonderzoek laboratoriumformulier. Het screeningslaboratorium heeft het laboratoriumpotje en het formulier met de daarop geplakte stickers nodig voor het verwerken van het uitstrijkmateriaal.

Bij het maken van het uitstrijkje doet u de afgenomen cellen in het afnamepotje en stampt u met de groene cervexbrush 10x op de bodem. Draai het borsteltje tenslotte krachtig rond zodat al het materiaal vrijkomt. Laat de cervexbrush niet achter in het afnamepotje.

De instructie ‘Correct aanleveren bevolkingsonderzoek uitstrijkje’.

Screeningslaboratoria

Een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt beoordeeld door vijf screeningslaboratoria. U ontvangt het bevolkingsonderzoek uitstrijkmateriaal van het screeningslaboratorium in uw regio op de in het Huisartsenportaal geregistreerde locatie. Het screeningslaboratorium is verantwoordelijk voor het aanleveren en ophalen van het bevolkingsonderzoek uitstrijkmateriaal.  

De volgende vijf screeningslaboratoria beoordelen de uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker:

 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Symbiant (Hoorn)
 • Radboud Universitair Medisch Centrum (Nijmegen)
 • Nederland Moleculair Diagnostisch Laboratorium BV (Rijswijk)
 • Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch)

Dubbele cervix

Ontdekt u tijdens het maken van een bevolkingsonderzoek-uitstrijkje (als primaire screening of na een zelfafnameset HPV+) dat de vrouw een dubbele cervix heeft, dan worden direct beide uitstrijkjes op medische indicatie gemaakt. Een dubbele baarmoeder komt heel weinig voor en behoort niet tot het bevolkingsonderzoek. Dit wil niet zeggen dat de vrouw  nu de kosten voor het uitstrijkje zelf moet betalen. De kosten voor beide uitstrijkjes worden, als de zorgverzekering deze niet vergoedt, door de screeningsorganisatie vergoed. De vrouw kan het bericht van de zorgverzekering waaruit blijkt dat de kosten van het indicatief onderzoek voor haar rekening komen naar de screeningsorganisatie opsturen. Bij een dubbele cervix moet de vrouw zich afmelden voor het bevolkingsonderzoek. Dit kan op 2 manieren:

 • Definitieve afmelding
  De vrouw ontvangt geen uitnodiging meer voor het bevolkingsonderzoek. Zij kan vijf jaar later opnieuw een uitstrijkje op indicatie laten maken bij de huisartsenpraktijk.
 • Eenmalige afmelding
  De vrouw ontvangt na 5 jaar een nieuwe uitnodiging die zij gebruikt als ‘herinnering’ om een uitstrijkje bij de huisarts te laten maken.

De vrouw kan niet meedoen met de zelfafnameset. Het is de verantwoordelijkheid van de huisartsenpraktijk om de cliënt te informeren over de uitslag van het indicatief onderzoek.Het is de verantwoordelijkheid van de huisartsenpraktijk om het laboratorium te informeren over de monsters van een dubbele cervix.

Betalingen huisartsen

De huisarts maakt aanspraak op een vaste vergoeding per gemaakt uitstrijkje. Voorwaarde is dat de huisarts dit uitstrijkje stuurt naar het laboratorium, dat door de screeningsorganisatie is aangegeven. Het ministerie van VWS stelt de vergoeding voor de werkzaamheden jaarlijks vast.

De betaling wordt door de screeningsorganisatie automatisch verwerkt indien de juiste AGB-code is ingevuld. Een overzicht van de betaalde onderzoeken kunt u inzien via het Huisartsenportaal. U hoeft niet zelf te declareren.

Uitslag

Uitslagen uitstrijkje

Ongeveer 4 weken na het onderzoek ontvangt uw patiënt de uitslag per brief van de screeningsorganisatie. Bij een uitslag hrHPV-positief wordt aansluitend op hetzelfde uitstrijkje een cytologische beoordeling uitgevoerd.

Welke mogelijke uitslagen er zijn kijk hier

Uitslag zelfafnameset

Uw patiënt ontvangt binnen 4 weken de uitslag per brief van de screeningsorganisatie. De huisarts ontvangt geen informatie over de uitslag van het onderzoek. Dit vanwege privacy redenen: de huisarts is niet degene die het onderzoek heeft aangevraagd en afneemt. Wordt hrHPV gevonden, dan wordt uw patiënt door de screeningsorganisatie bij de uitslag meteen uitgenodigd om ook een uitstrijkje (voor cytologische beoordeling) te laten maken bij de huisarts. Dit uitstrijkje valt onder het bevolkingsonderzoek en is gratis voor uw patiënt.

Vervolgonderzoek

Verwijzing naar de gynaecoloog

Is uw patiënt hrHPV-positief en zijn er afwijkende cellen gevonden, dan wordt zij – onafhankelijk van de ernst van de afwijking – altijd doorverwezen voor een vervolgonderzoek bij de gynaecoloog. De huisarts stuurt de volledige uitslag inclusief KOPAC-classificatie mee bij de verwijzing.

Het vervolgonderzoek maakt geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. De kosten hiervan worden betaald vanuit de zorgverzekering. Afhankelijk van het eigen risico moet uw patiënt de kosten of een deel ervan zelf betalen. Het is belangrijk dat u uw patiënt hierover informeert.