Veelgestelde vragen

 • Nee, dat is niet mogelijk. U kunt uitsluitend gebruik maken van het bevolkingsonderzoek uitstrijkmateriaal. U ontvangt de uitstrijkmaterialen van het screeningslaboratorium. Alleen deze uitstrijkpotjes kunnen gebruikt worden voor het bevolkingsonderzoek. Gebruikt u een ander potje dan kan het uitstrijkje niet geanalyseerd worden.

  Gebruik alleen de laboratoriumformulieren die door de screeningsorganisatie ter beschikking zijn gesteld. Deze kunt u aanvragen in het Huisartsenportaal bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Aanvragen op andere formulieren mogen en kunnen niet in behandeling worden genomen.

   

 • Nee. Alleen het screeningslaboratorium beschikt over de juiste hrHPV-analyseapparatuur. De uitstrijkjes op indicatie kunt u wel naar het ‘eigen’ laboratorium sturen.

 • Op de uitnodigingsbrief bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zitten 2 barcodestickers.
  Plak de barcodesticker rechtsboven op het laboratoriumformulier en vul het formulier volledig in.
  Let op: Gebruik uitsluitend originele bevolkingsonderzoek laboratoriumformulieren. Een kopie kan het laboratorium niet verwerken. Het uitstrijkje wordt dan afgekeurd. De laboratoriumformulieren voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vraagt u aan via het Huisartsenportaal.

  Plak de sticker op de uitnodigingsbrief van de vrouw met de barcode horizontaal op het afnamepotje.

  Gebruik voor het bevolkingsonderzoek uitsluitend het potje dat door het screeningslaboratorium ter beschikking is gesteld.

   

 • Nee, dat mag niet. Een gekopieerd laboratoriumformulier kan in het screeningslaboratorium niet worden gescand. U kunt nieuwe laboratoriumformulieren aanvragen in het Huisartsenportaal bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.