Voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker werken we met het digitale laboratoriumformulier dit formulier is voor alle huisartsenpraktijken toegankelijk via ZorgDomein en VIPLive. De papieren labformulieren gaan we vanaf nu uitfaseren en blijven voorlopig nog geldig. Daarom is het binnenkort niet meer mogelijk om via het huisartsenportaal papieren formulieren te bestellen. Daarvoor moet u telefonisch contact met ons opnemen.

Waarom de keuze voor een digitaal laboratoriumformulier?

Door te kiezen voor een digitaal labformulier, maken we het logistieke proces eenvoudiger, sneller en minder fout-gevoelig. Want de foutgevoeligheid van het overnemen van de gegevens neemt af, ook hoeft het screeningslaboratorium de formulieren niet meer te scannen. Als de huisartsenpraktijk over is gestapt op het digitale formulier zijn er dus minder acties en stappen nodig in het proces om het uitstrijkje op de juiste wijze naar het screeningslaboratorium te sturen.

Digitaal aanvraag platform

De digitale aanvraag voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is mogelijk via het platform van ZorgDomein en VIPLive.

Als huisartsenpraktijk kiest u er zelf voor via welke leverancier de aanvraag wordt ingestuurd. En belangrijk om te vermelden: aan deze aanvraag zijn geen extra kosten verbonden.

Documentatie

Om met het digitale labformulier aan de slag te kunnen gaan hebben wij een handleiding en werkinstructies gemaakt: (zie ook: documentatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker).

Meer vragen?

Voor alle vragen over het digitale labformulier, bijvoorbeeld hoe u als huisartsenpraktijk de overstap van het papieren naar het digitale labformulier maakt, kunt u contact opnemen met ons via de informatielijn. 

Meer informatie en ontwikkelingen met betrekking tot  het digitale labformulier communiceren we ook via onze online nieuwsbrief ‘Screen’, per post en via onze website.