Vanaf 12 september 2022 kunnen alle huisartsenpraktijken gebruik gaan maken van het digitale laboratoriumformulier voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De papieren labformulieren blijven ook gewoon geldig.

Waarom de keuze voor een digitaal laboratoriumformulier?

Door te kiezen voor een digitaal labformulier, maken we het logistieke proces eenvoudiger, sneller en minder fout-gevoelig. Als de huisartsenpraktijk over is gestapt op het digitale formulier zijn er minder acties en stappen nodig in het proces om het uitstrijkje op de juiste wijze naar het screeningslaboratorium te sturen.

De overeenkomsten met de leveranciers zijn getekend. Een mooie en belangrijke mijlpaal! Bevolkingsonderzoek Nederland is blij dat de handtekeningen zijn gezet. Na een zorgvuldige voorbereiding, met een aantal succesvol doorlopen pilots die we onder andere samen met de leveranciers, een laboraotorium en aantal huisartsenpraktijken hebben gedaan, is er een positief advies gegeven om de implementatie van een digitaal laboratoriumformulier te starten. De ondertekening is hierin de eerste stap.

Digitaal aanvraag platform

De digitale aanvraag voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is mogelijk via het platform van ZorgDomein en VIPLive.

Als huisartsenpraktijk kiest u er zelf voor via welke leverancier de aanvraag wordt ingestuurd. En belangrijk om te vermelden: aan deze aanvraag zijn geen extra kosten verbonden.

Documentatie

Om met het digitale labformulier aan de slag te kunnen gaan hebben wij een handleiding en werkinstructies gemaakt: (zie ook: documentatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker).

Meer vragen?

Voor alle vragen over het digitale labformulier, bijvoorbeeld hoe u als huisartsenpraktijk de overstap van het papieren naar het digitale labformulier maakt, kunt u contact opnemen met ons via helpdesk@bevolkingsonderzoeknederland.nl, onder vermelding van “digitaal labformulier”. Vermeld duidelijk uw vraag/probleem en de contactinformatie van degene met wie wij contact op kunnen nemen.

Meer informatie over het digitale labformulier communiceren we ook via onze online nieuwsbrief ‘Screen’, per post en via onze website.