Studie Erasmus MC naar vroege opsporing longkanker van start

18 augustus 2022

In de media is veel aandacht voor een proefbevolkingsonderzoek longkanker, een wetenschappelijk onderzoek in internationaal verband (‘4-in-the-lung-run’). 

Vanaf deze week worden in Nederland en vier andere Europese landen mensen uitgenodigd om mee te werken aan dit onderzoek.

Bevolkingsonderzoek Nederland is niet betrokken bij dit onderzoek. Wij verwijzen u voor meer informatie naar het Erasmus MC (4.in.the.lung.run@erasmusmc.nl of 0800-0191).