Opnieuw hoge waardering cliënt over bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker!

16 juli 2020

Van de vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker geeft 84% een 8 of hoger voor de tevredenheid over het bevolkingsonderzoek. Dat blijkt uit het landelijke cliënttevredenheidsonderzoek dat de vijf screeningsorganisaties van oktober 2019 t/m februari 2020 uitgevoerd hebben.

Vrouwen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn heel positief over de ervaring die ze hebben opgedaan. Het proces van uitnodiging tot het moment van de uitslag wordt beoordeeld met een 8,5 als gemiddelde. Slechts een zeer kleine groep vrouwen, zo’n 3%, heeft ervaringen opgedaan die tot onvrede leiden. Aan het cliënttevredenheidsonderzoek namen 2.750 vrouwen deel.

Onderzoeksopzet
Vrouwen die hadden deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek ontvingen bij de uitslagbrief een uitnodiging om mee te doen aan het cliënttevredenheidsonderzoek. Het ging hier om vragen over hun tevredenheid over het proces van uitnodiging tot uitslag. Naast de algemene tevredenheid zijn ook de specifieke contactmomenten met onze cliënten gemeten: de uitnodigingsbrief, de zelfafnameset en het contact via telefonie, email en website. Door direct na het contactmoment enkele vragen aan de vrouw te stellen, zat de beleving nog vers in haar geheugen.

Belangrijkste resultaten
Vrouwen geven aan dat het hele proces duidelijk en gemakkelijk verloopt. Ze hebben veelal positieve ervaringen opgedaan, zowel bij deelname met het uitstrijkje als bij deelname met de zelfafnameset. Veel vrouwen vinden het een voorrecht om deel te kunnen nemen. Ze hebben positieve ervaringen met het uitstrijkje. De huisarts/doktersassistent is vriendelijk, deskundig en vrouwen worden respectvol behandeld. Ook hebben zij veel waardering voor de zelfafnameset. Het pakketje als geheel en de zelfafnameset zelf worden zeer goed beoordeeld. Hier is vrijwel geen onvrede over. De informatie is duidelijk en de set is makkelijk te gebruiken.
Vrouwen zijn erg tevreden over het contact met het bevolkingsonderzoek via telefonie of e-mail. Iets minder tevreden zijn zij over de vindbaarheid van informatie op de website.

Het cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. De uitkomsten van dit onderzoek bieden concrete handvatten om de kwaliteit van de dienstverlening als geheel en op onderdelen naar onze cliënten nog verder te verbeteren.

>> Infographic resultaten