Krachten bundelen voor de beste kankerscreening in Nederland

20 december 2021

Op 1 januari 2022 vormen de vijf regionale screeningsorganisaties één landelijke organisatie: Bevolkingsonderzoek Nederland. 

Met de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker zet zij zich in voor het vroeg opsporen van kanker met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

Organisatie nog efficiënter
Om te blijven verbeteren en innoveren, bundelen de vijf screeningsorganisaties hun krachten en gaan fuseren. Door de fusie kunnen zij nog efficiënter samenwerken en daarmee de dienstverlening aan cliënten verder uitbouwen.
 

Deelname aan de bevolkingsonderzoeken verandert niet
Cliënten blijven deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken op de manier waarop zij dat gewend zijn. Op de brieven die de cliënt ontvangt, staat vanaf 1 januari 2022 het logo van Bevolkingsonderzoek Nederland. De onderzoeken veranderen voor cliënten niet.

Over de bevolkingsonderzoeken naar kanker
Jaarlijks nemen in Nederland meer dan 3 miljoen mensen tussen de 30 en 75 jaar oud deel aan door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het ministerie van VWS is opdrachtgever van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CvB)  is verantwoordelijk voor de regie en subsidieverlening van de bevolkingsonderzoeken. De uitvoering wordt verzorgd door Bevolkingsonderzoek Nederland, in samenwerking met haar ketenpartners, zoals de huisartsen en de ziekenhuizen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de fusie en de bevolkingsonderzoeken naar onze fusiepagina