Fusie

De vijf regionale screeningsorganisaties en FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) fuseren op 1 januari 2022.  

Krachten bundelen voor de beste kankerscreening

Vroeg opsporen van kanker, daar zetten wij ons voor in. Met onze bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker halen we goede resultaten en boeken we gezondheidswinst. Daar zijn we trots op!  

Omdat we willen blijven verbeteren en innoveren, bundelen we onze krachten en gaan we fuseren. De regionale screeningsorganisaties en FSB vormen vanaf 1 januari 2022 één landelijke organisatie: Bevolkingsonderzoek Nederland. Samen werken we efficiënter en kunnen we onze dienstverlening aan cliënten verder uitbouwen. Ook kunnen we beter inspelen op een steeds veranderende omgeving en onze kwaliteit nog verder verhogen. Zo krijgt kanker steeds minder vaak een kans!

 

De bevolkingsonderzoeken veranderen niet

Voor uw deelname aan het bevolkingsonderzoek verandert er niets. U kunt deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker op de manier waarop u gewend bent.

 

Wat merkt u wel

Op de brieven die u van ons krijgt, staat vanaf 1 januari 2022 het logo van Bevolkingsonderzoek Nederland

Logo Bevolkingsonderzoek Nederland

 

Heeft u vragen over de fusie?

Bekijk onderstaand de veel gestelde vragen of neem contact op met Bevolkingsonderzoek Nederland.

Veelgestelde vragen

  • Met onze bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker behalen we nu al goede resultaten en boeken we gezondheidswinst. Maar het kan altijd beter! Door onze krachten te bundelen kunnen we efficiënter werken aan het vroeg opsporen van kanker en onze dienstverlening aan u en andere cliënten verder uitbouwen. Ook kunnen we beter inspelen op veranderingen en onze kwaliteit nog verder verhogen. Zo krijgt kanker steeds minder vaak een kans!

  • U kunt blijven deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken op de manier waarop u dat gewend bent. Op de brieven die wij versturen staat vanaf 1 januari 2022 het logo van Bevolkingsonderzoek Nederland. Verder verandert er voor u niets.

  • In principe staan we met de mobiele onderzoekscentra op dezelfde plaatsen als voorheen.

    Echter, voor een aantal plaatsen in Nederland nodigen wij onze cliënten op een andere locatie uit dan zij gewend zijn. Dit doen wij om de volgende reden: het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om die regionale verschillen te verkleinen, hebben wij de inzet van de mobiele onderzoekscentra anders ingepland. Op onze website kunt u zien voor welke plaatsen dit geldt.

  • Bekijk de veel gestelde vragen of neem contact met ons op. 

  • De bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker worden in Nederland uitgevoerd en gecoördineerd door vijf screeningsorganisaties. De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) is een coöperatie die activiteiten ontplooit op het gebied van informatietechnologie, informatiemanagement, contractbeheer en gezamenlijke inkooptrajecten ten behoeve van de vijf screeningsorganisaties. Belangrijke taken van de FSB zijn het beheer en de (her)ontwikkeling van op maat gemaakte IT-systemen ter ondersteuning van de bevolkingsonderzoeken en het realiseren of verbeteren van de data-uitwisseling met ketenpartners van de screeningsorganisaties.