Hier zijn we trots op: cliënten zeer tevreden over het bevolkingsonderzoek borstkanker

06 juni 2023

We scoren maar liefst een gemiddeld tevredenheidscijfer van 8,6; dat blijkt uit een cliënttevredenheidsonderzoek onder ruim 4.000 personen.

Eind 2022 hebben we een cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ruim 4.000 personen hebben meegedaan met dit onderzoek. De groep die meedeed bestond uit:

  • personen die kort voor het onderzoek hun uitnodiging voor het onderzoek hadden ontvangen;
  • personen die een aantal weken voor het onderzoek hun uitslag hadden ontvangen;
  • personen die bewust de keuze hebben gemaakt om niet deel te nemen aan de uitnodigingsronde van 2022.

Belangrijkste uitkomsten

Gemiddeld tevredenheidscijfer van 8,6

Van onze deelnemers is 79% zeer tevreden over het bevolkingsonderzoek als geheel. Zij geven het bevolkingsonderzoek borstkanker een 8,6 en hoger als cijfer. Daarnaast ervaart 85% van de deelnemers het zelf kunnen maken van de afspraak en het bepalen van de locatie en tijdstip van de afspraak als zeer goed.

Het borstonderzoek: een 8

Er is enige kritiek op de onderzoeksmethode (mammografie). Deze wordt door sommige deelnemers als pijnlijk ervaren. Toch wordt het borstonderzoek in zijn geheel met een 8 of hoger beoordeeld. Vooral de positieve houding, professionaliteit en medewerking van onze medewerkers in de onderzoeksruimte spelen daarin een belangrijke rol.

Communicatie bevolkingsonderzoek

De communicatie over het bevolkingsonderzoek wordt ook goed gewaardeerd. De uitnodigingsbrief, folder en uitslagbrief krijgen een waardering van een 8,2 tot een 8,6.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookInstagramTwitter en LinkedIn. Daarop plaatsen we o.a. meer resultaten over het cliënttevredenheidsonderzoek van het bevolkingsonderzoek borstkanker.