Gezondheidsraad positief over bevolkingsonderzoek darmkanker

15 december 2022

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad het bevolkingsonderzoek darmkanker geëvalueerd en onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden. 

Op woensdag  14 december publiceerde de Gezondheidsraad haar bevindingen. Conclusie: er is geen aanleiding om het bevolkingsonderzoek aan te passen. Het bevolkingsonderzoek lijkt effectief en de nut-risicoverhouding is gunstig.

Ginel van Weering, voorzitter Raad van Bestuur van Bevolkingsonderzoek Nederland: ‘Als uitvoeringsorganisatie zijn wij blij met de conclusies van de Gezondheidsraad. Het laat zien dat het bevolkingsonderzoek uitstekend aan de verwachtingen voldoet: het vroeg opsporen van darmkanker. In 2021 vonden we bij ruim 2.700 mensen darmkanker en bij bijna 17.000 mensen voorstadia daarvan.’

 

Evaluatie bevolkingsonderzoek

De Gezondheidsraad heeft het bevolkingsonderzoek uitgebreid geëvalueerd en gekeken naar mogelijkheden tot optimalisatie. Doel van het bevolkingsonderzoek is darmkanker vroeg op te sporen, zodat de kans op een succesvolle behandeling groter is en de sterfte aan darmkanker verminderd kan worden. De Gezondheidsraad concludeert dat het nog te vroeg is om over dit laatste een definitief oordeel te kunnen geven, maar geeft aan dat de resultaten van het bevolkingsonderzoek en eerdere proefbevolkingsonderzoek hier wel op te wijzen.  .

De Gezondheidsraad heeft ook gekeken naar de nut-risicoverhouding en is van mening dat het nut van het bevolkingsonderzoek opweegt tegen de risico’s.

 

Geen aanleiding tot aanpassing

De algemene conclusie is dat er geen aanleiding is om het bevolkingsonderzoek op dit moment aan te passen. Wel ziet de Gezondheidsraad nog een aantal verbetermogelijkheden in de toekomst. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan risicostratificatie en het blijvend investeren in verhoging van de deelname van de jongste leeftijdsgroepen en mensen met een laag sociaaleconomische status.