De vijf screeningsorganisaties gaan fuseren tot één nieuwe organisatie: Bevolkingsonderzoek Nederland.

24 januari 2020

De vijf screeningsorganisaties gaan fuseren tot één nieuwe organisatie: Bevolkingsonderzoek Nederland. In eerste instantie wordt een bestuurlijke fusie gerealiseerd met één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht.

Na de vorming van het nieuwe bestuur zal de organisatorische fusie starten. Voor de nieuwe organisatie zijn wij op zoek naar:

  • Voorzitter Raad van Toezicht;
  • Voorzitter Raad van Bestuur;
  • Lid Raad van Bestuur, financiën en ICT;
  • Lid Raad van Bestuur, interne bedrijfsvoering en kwaliteit.

Context
In Nederland worden drie bevolkingsonderzoeken naar kanker uitgevoerd: naar borstkanker, baarmoederhalskanker en naar darmkanker. De uitvoering wordt verzorgd door de vijf regionale screeningsorganisaties (SO’s), in samenwerking met hun ketenpartners, zoals de huisartsen en de ziekenhuizen.

De SO’s dragen door middel van kwalitatief hoogwaardige bevolkingsonderzoeken substantieel bij aan een vroegtijdige behandeling van bovengenoemde kankersoorten met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen. De huidige organisaties kenmerken zich door de hoge kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken die samen met de ketenpartners gerealiseerd wordt, hun cliëntgerichte aanpak en de betrokkenheid en bevlogenheid van hun medewerkers.

Bestuurlijke fusie
Er is besloten te fuseren tot één landelijke screeningsorganisatie, te weten Bevolkingsonderzoek Nederland. In dat kader is de nieuwe gewenste topstructuur vastgesteld voor de inrichting van de landelijke organisatie per bestuurlijke fusiedatum van de huidige vijf screeningsorganisaties en hun shared service center: de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB). De bestuurders van de SO’s en de FSB hebben besloten om een fusietraject in te gaan, waarbij de vijf SO’s samen met de FSB één organisatie voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker vormen.

Besturing en governance
Na het voltooien van de bestuurlijke fusie is er sprake van één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht zal bestaan uit zes leden (inclusief de voorzitter) en kent verschillende commissies. Bevolkingsonderzoek Nederland zal gaan bestaan uit een driehoofdige collegiale Raad van Bestuur bestaande uit een voorzitter met de algemene strategische portefeuille en twee leden. Een lid met de portefeuille financiën en ICT en een lid met de portefeuille interne bedrijfsvoering en kwaliteit. De vacatures voor de leden Raad van Bestuur worden ook intern uitgezet; voor de leden van de nieuwe Raad van Toezicht wordt eerst intern geworven.

Bevolkingsonderzoek Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen van bureau Van Bergen Search. Voor meer informatie, zie: www.vanbergensearch.nl. Inhoudelijke profielen zijn op te vragen bij: secretariaat@vanbergensearch.nl of telefonisch via: 088 – 0222 100.