Bevolkingsonderzoeken in fases herstart

11 mei 2020

De drie bevolkingsonderzoeken naar kanker gaan gefaseerd weer starten. Het bevolkingsonderzoek darmkanker start deze week als eerste met het uitnodigen van cliënten. Het bevolkingsonderzoek borstkanker start, bij voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, per medio juni met uitnodigen. Vanaf begin juli start het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker weer op. 

Bij de herstart komen als eerste de cliënten in aanmerking die vanaf 16 maart niet meer konden deelnemen. Het aantal uitnodigingen baseren we steeds op basis van vooral de beschikbare capaciteit in de zorg. Daarom kunnen we  minder cliënten uitnodigen dan voor het stopzetten van de bevolkingsonderzoeken. In de loop van de tijd neemt dit naar verwachting weer toe. De bevolkingsonderzoeken en de aansluitende zorg kunnen veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.

De bevolkingsonderzoeken waren tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daarmee kwam er bij de ziekenhuizen meer ruimte vrij voor zorg rondom het coronavirus. Bij de ziekenhuizen komt er langzaam weer ruimte beschikbaar voor deelnemers die via het bevolkingsonderzoek worden doorverwezen.

Als u vragen heeft, bekijk dan onze lijst met vragen over de bevolkingsonderzoeken

U kunt ook kijken op de website van RIVM.