Bevolkingsonderzoek darmkanker een groot succes

26 maart 2019

Het aantal mensen dat van 2014 – 2017 heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is hoger dan verwacht: 3,85 miljoen. Er zijn boven verwachting meer darmkankers en poliepen opgespoord: per 1.000 deelnemers zijn bij bijna 4 mensen darmkanker en bij bijna 20 mensen grote poliepen gevonden.

Deze resultaten komen uit het evaluatierapport dat in opdracht van het RIVM is opgesteld door Erasmus University Medical Center en het Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

Het evaluatierapport laat zien dat het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 met succes van start is gegaan en dat met vertrouwen naar de toekomst kan worden gekeken. De voorspelling is dat in 2030 jaarlijks bijna 1 op de 5 gevallen van darmkanker en ruim 1 op de 3 sterfgevallen aan darmkanker wordt voorkomen door het bevolkingsonderzoek. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar.

De vijf screeningsorganisaties in Nederland, die het bevolkingsonderzoek darmkanker uitvoeren, zijn enorm trots op deze mooie resultaten! 

In deze infographic staan de belangrijkste resultaten van vier jaar bevolkingsonderzoek darmkanker.