BES-eilanden op stagebezoek

20 november 2023
Vorige week brachten vier screeningscoördinatoren van Saba, Sint Eustatius en Bonaire een stagebezoek van drie dagen aan Bevolkingsonderzoek Nederland. Vanuit RIVM wordt deze deskundigheidsbevordering hen met enige regelmaat aangeboden.

Op dit moment lopen op de eilanden pilots van de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker. De start van pilots darmkankerscreening wordt voorbereid.

Vol en leerzaam programma

Gedurende drie dagen werden de screeningscoördinatoren bijgepraat op de nieuwste ontwikkelingen binnen de drie screeningprogramma’s en wisselden ze ervaringen uit. Ze namen ook letterlijk een kijkje in de keuken van de screening in Nederland.

Ze liepen een ochtend mee in het MDL-centrum in het Ikazia ziekenhuis onder begeleiding van RCMDL-arts Claudia Verveer. In dit centrum worden de darmonderzoeken (coloscopieen) uitgevoerd bij mensen die zijn doorverwezen binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker.

De coördinatoren kregen ook een rondleiding op onze opleidingsunit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in Utrecht door opleidingscoördinator Ellen van der Kooij. In onder andere dit screeningscentrum worden dagelijks leerlingen opgeleid om versneld in de borstkankerscreening in te kunnen stromen. Aansluitend liepen de collega’s een paar uur mee met de screening op een mobiele onderzoekscentrum.

In de avonduren volgden ze basis -en vervolgscholingen van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In deze scholingen worden onder andere doktersassistenten opgeleid om uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te maken.

Screening van de hoogste kwaliteit voor alle Nederlanders

Op de BES-eilanden kent de screening een andere dynamiek, maar de uitvoering en betrokkenheid met de cliënten voldoet aan dezelfde hoge kwaliteitseisen als in Nederland. Door deze uitwisseling van kennis en ervaringen streven we ernaar om de preventie van kanker voor alle Nederlanders nog beter te maken.