alt

Herstart - darmkankeronderzoek

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is van half maart tot half mei in verband met het coronavirus tijdelijk stilgelegd. Vanaf half mei is het  bevolkingsonderzoek darmkanker in stappen weer opgestart:

 1. voor intakegesprekken en coloscopieën (kijkonderzoek van de darm) die in verband met het coronavirus zijn geannuleerd, worden nieuwe afspraken gemaakt;
 2. cliënten die al een uitnodiging met ontlastingstest (paarse envelop) hadden ontvangen, kunnen de ontlastingstest insturen;
 3. op basis van de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek versturen wij nieuwe uitnodigingen, als eerste naar de cliënten die de afgelopen periode hun uitnodiging zouden krijgen. Vanaf daar werken we door tot we weer op schema liggen met de uitnodigingen.

(Nieuwe) afspraak intakegesprek vervolgonderzoek

 • Had u een afspraak voor een intakegesprek of coloscopie en is deze in verband met de coronacrisis afgezegd door het ziekenhuis of behandelcentrum? Dan neemt het ziekenhuis of behandelcentrum contact met u op voor een nieuwe afspraak.
 • Heeft u zelf de afspraak voor het intakegesprek afgezegd en wilt u een nieuwe afspraak maken? Dan kunt u contact met ons opnemen om een nieuwe afspraak te plannen.
 • Heeft u zelf de afspraak voor de coloscopie afgezegd en wilt u een nieuwe afspraak maken? Neemt u dan contact op met het ziekenhuis of behandelcentrum om een nieuwe afspraak te plannen.
 • Ontvangt u een nieuwe afspraak voor een intakegesprek, maar wilt u liever op een ander moment of naar een ander ziekenhuis? Neemt u dan contact met ons op. Wij kijken dan met u naar de mogelijkheden.

Belangrijk: wij horen graag zo snel mogelijk van u als u de afspraak wilt wijzigen of als u niet naar de intake wilt gaan. We kunnen de afspraak dan aan iemand anders aanbieden. Zo gebruiken we de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek zo goed mogelijk.

Ziekenhuizen en behandelcentra hebben regels opgesteld over wanneer patiënten wel of niet naar het ziekenhuis/behandelcentrum mogen komen voor onderzoek. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis of het behandelcentrum.

Let op: Ziet u bloed in uw ontlasting? Of heeft u al lange tijd last van verstopping, ongewild afvallen, eetlustverlies of diarree zonder duidelijke oorzaak? Neem dan contact op met uw huisarts.

Veelgestelde vragen

 • Het bevolkingsonderzoek is half maart stilgelegd. Half mei is het bevolkingsonderzoek in stappen weer gestart:

  • Cliënten die al waren doorverwezen vanuit het bevolkingsonderzoek krijgen het benodigde vervolgonderzoek.
  • Cliënten die al een ontlastingstest hadden gekregen, kunnen deze insturen.
  • Vanaf begin juni versturen we weer nieuwe uitnodigingen. Hierbij krijgen eerst de cliënten die vanaf half maart hun uitnodiging hadden moeten ontvangen een uitnodigingsset met de ontlastingtest (paarse envelop). Daarna volgen de cliënten die volgens de planning dit jaar een uitnodiging zouden krijgen.

  Bij het versturen van de uitnodigingen houden we steeds rekening met de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek in de ziekenhuizen en behandelcentra

 • Ja, u kunt de ontlastingstest insturen. U ontvangt dan binnen twee weken de uitslag.

 • De ontlastingstest is langere tijd houdbaar. U vindt de houdbaarheidsdatum op het buisje. Is de houdbaarheidsdatum verstreken? Dan kunt u een nieuwe uitnodigingsset aanvragen.

  U kunt hiervoor contact opnemen met onze informatielijn of een nieuwe uitnodigingsset aanvragen via Mijn Bevolkingsonderzoek.

 • Nee, dat hoeft niet. Het ziekenhuis/behandelcentrum neemt contact met u op voor een nieuwe datum. Wanneer deze afspraak plaats kan vinden hangt af van de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek van het ziekenhuis/behandelcentrum. Er zijn in de afgelopen periode veel afspraken en onderzoeken niet doorgegaan, die nu moeten worden ingehaald. Daarom kan het langer duren dan gebruikelijk is.

 • Ja, u kunt contact opnemen met onze informatielijn om een nieuwe afspraak te maken. Wanneer deze afspraak plaats kan vinden is afhankelijk van de beschikbare ruimte van het ziekenhuis/behandelcentrum bij u in de buurt. Er zijn in de afgelopen periode veel afspraken en onderzoeken niet doorgegaan, die nu moeten worden ingehaald. Daarom kan het langer duren dan gebruikelijk is.

 • Het ziekenhuis/behandelcentrum neemt contact met u op om een nieuwe datum te plannen voor het onderzoek. Wanneer uw coloscopie plaats kan vinden is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het ziekenhuis/behandelcentrum. Er zijn in de afgelopen periode veel onderzoeken niet doorgegaan, die nu moeten worden ingehaald. Daarom kan het langer duren dan gebruikelijk is.

 • Ja, u moet contact opnemen met het ziekenhuis/behandelcentrum om een nieuwe afspraak te maken voor de coloscopie. Wanneer het onderzoek plaats kan vinden, is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het ziekenhuis/behandelcentrum. Er zijn in de afgelopen periode veel onderzoeken niet doorgegaan, die nu moeten worden ingehaald. Daarom kan het langer duren dan gebruikelijk is.

 • Als uit de uitslag blijkt dat er een vervolgonderzoek nodig is, plannen we direct een afspraak in voor een intakegesprek. Hierbij proberen we de wachttijd en uw reistijd zo kort mogelijk te houden, zodat de periode van onzekerheid beperkt blijft.

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben veel ziekenhuizen en behandelcentra regels opgesteld over wanneer patiënten wel of niet naar het ziekenhuis/behandelcentrum mogen komen voor onderzoek. Wij vragen u om vóór uw afspraak hierover contact op te nemen met het ziekenhuis of behandelcentrum waar u uw afspraak heeft.

 • Ja, dat is veilig. Ziekenhuizen en behandelcentra werken volgens de COVID-richtlijnen en hebben regels waar patiënten en bezoekers zich aan moeten houden. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis of behandelcentrum.

 • U kunt de test gewoon insturen. Dat u het virus heeft, is niet van invloed op de uitslag van uw ontlastingstest.

  We vragen u bij het uitvoeren van de test de geldende hygiënemaatregelen te volgen. Bij de verwerking en beoordeling van uw test in het laboratorium wordt volgens de COVID-richtlijnen gewerkt.

 • U kunt de test gewoon insturen. Dat u verkouden bent/koorts heeft/moet hoesten is niet van invloed op de uitslag van uw ontlastingstest.

 • De meeste ziekenhuizen hebben maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis. Daar staat vaak ook bij wanneer u wel of niet voor onderzoek naar het ziekenhuis mag komen. Als u twijfelt adviseren wij u vooraf het ziekenhuis te bellen.

  Wilt u liever uw afspraak verzetten? U kunt een andere afspraak maken via onze informatielijn of via Mijn Bevolkingsonderzoek.

 • Conform de landelijke richtlijnen kunt u beter een nieuwe afspraak maken. U kunt daarvoor contact opnemen met onze informatielijnU kunt uw afspraak ook wijzigen via Mijn Bevolkingsonderzoek.

  De meeste ziekenhuizen hebben maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis. Daar staat vaak ook bij wanneer u wel of niet voor onderzoek naar het ziekenhuis mag komen.  Wij vragen u om vóór uw afspraak hierover contact op te nemen met het ziekenhuis of behandelcentrum waar u uw afspraak heeft.