Skip to Content

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Als wij bloed in de ontlasting vinden, nodigen wij u direct uit voor een intakegesprek voor vervolgonderzoek in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum

Covid-19 en het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat gewoon door. Door de tijdelijke stop vorig jaar is een achterstand in het uitnodigen ontstaan. Het kost tijd om deze achterstand in te lopen, ook door drukte in de zorg vanwege de COVID-19 pandemie en het screenen met coronamaatregelen. Alle betrokken organisaties werken hard aan het wegwerken van de achterstand. Toch kan het zijn dat u langer moet wachten op uw uitnodiging of op uw eventuele vervolgonderzoek. Heeft u gezondheidsklachten, wacht dan niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen en behandelcentra hebben regels opgesteld over wanneer patiënten wel of niet naar het ziekenhuis/behandelcentrum mogen komen voor onderzoek. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis of het behandelcentrum. Kijk vόόr uw afspraak op de website van het ziekenhuis of behandelcentrum of neem telefonisch contact op met het ziekenhuis of behandelcentrum.

Belangrijk: wij horen graag zo snel mogelijk van u als u de afspraak wilt wijzigen of als u niet naar de intake wilt gaan. We kunnen de afspraak dan aan iemand anders aanbieden. Zo gebruiken we de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek zo goed mogelijk.

Let op: Ziet u bloed in uw ontlasting? Of heeft u al lange tijd last van verstopping, ongewild afvallen, eetlustverlies of diarree zonder duidelijke oorzaak? Neem dan contact op met uw huisarts.

Veelgestelde vragen

 • U kunt de ontlastingstest thuis uitvoeren. U stuurt deze op naar het laboratorium. Als wij bloed in uw ontlasting vinden, nodigen wij u direct uit voor een intakegesprek voor vervolgonderzoek in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Het ziekenhuis of behandelcentrum heeft maatregelen getroffen om het onderzoek veilig te laten verlopen. Kijk hiervoor op de website van het ziekenhuis of behandelcentrum of neem telefonisch contact op met het ziekenhuis of behandelcentrum.

  Wilt u uw deelname toch liever uitstellen? De ontlastingstest is langere tijd houdbaar. U vindt de houdbaarheidsdatum op het buisje.

 • Om meer ruimte beschikbaar te hebben voor de zorg voor coronapatiënten stellen ziekenhuizen sommige onderzoeken en behandelingen uit. Landelijk is de inzet dat de intakegesprekken en darmonderzoeken na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek doorgaan. Het kan zijn dat een enkel ziekenhuis moet besluiten dat het vervolgonderzoek niet door kan gaan.  

  Als u een uitnodiging heeft ontvangen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, kunt u uw ontlastingstest insturen. Als er op basis van uw uitslag vervolgonderzoek nodig is, ontvangt u een afspraak voor een intakegesprek voor vervolgonderzoek.  

  Heeft u al een afspraak voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis? Als deze onverhoopt toch niet door kan gaan, dan neemt het ziekenhuis daarover contact met u op.

 • Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen? Dan krijgt u binnen enkele maanden uw uitnodiging automatisch toegestuurd.

  Het bevolkingsonderzoek heeft vorig voorjaar enige tijd stilgelegen in verband met de coronacrisis. We hebben een aantal maanden geen uitnodigingen kunnen versturen. Sinds vorig jaar juni versturen we weer  uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek. We zijn daarbij afhankelijk van de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis.

  We hebben te maken met een achterstand. Hierdoor krijgt u de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek later dan gepland.

 • De ontlastingstest is langere tijd houdbaar. U vindt de houdbaarheidsdatum op het buisje. Als de test nog bruikbaar is, kunt u deze insturen. U ontvangt dan binnen twee weken de uitslag. Is de houdbaarheidsdatum verstreken? Dan kunt u een nieuwe uitnodigingsset aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze informatielijn of een nieuwe uitnodigingsset aanvragen via Mijn Bevolkingsonderzoek.

   

 • De ontlastingstest is langere tijd houdbaar. U vindt de houdbaarheidsdatum op het buisje. Is de houdbaarheidsdatum verstreken? Dan kunt u een nieuwe uitnodigingsset aanvragen.

  U kunt hiervoor contact opnemen met onze informatielijn of een nieuwe uitnodigingsset aanvragen via Mijn Bevolkingsonderzoek.

 • Nee, dat hoeft niet. Het ziekenhuis/behandelcentrum neemt contact met u op voor een nieuwe datum. Wanneer deze afspraak plaats kan vinden hangt af van de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek van het ziekenhuis/behandelcentrum. Wilt u daar liever niet op wachten? Neem dan contact op met onze informatielijn. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden bij een ander ziekenhuis/behandelcentrum.

 • Ja, u kunt contact opnemen met onze informatielijn om een nieuwe afspraak te maken. Wanneer deze afspraak plaats kan vinden is afhankelijk van de beschikbare ruimte van het ziekenhuis/behandelcentrum bij u in de buurt. 

 • Het ziekenhuis/behandelcentrum neemt contact met u op om een nieuwe datum te plannen voor het onderzoek. Wanneer uw coloscopie plaats kan vinden is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het ziekenhuis/behandelcentrum. 

 • Ja, u moet contact opnemen met het ziekenhuis/behandelcentrum om een nieuwe afspraak te maken voor de coloscopie. Wanneer het onderzoek plaats kan vinden, is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het ziekenhuis/behandelcentrum. 

 • De meeste ziekenhuizen hebben maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis. Daar staat vaak ook bij wanneer u wel of niet voor onderzoek naar het ziekenhuis mag komen. Kijk hiervoor op de website van het ziekenhuis of behandelcentrum of neem telefonisch contact op met het ziekenhuis of behandelcentrum.

  Wilt u liever uw afspraak verzetten? U kunt een andere afspraak maken via onze informatielijn of via Mijn Bevolkingsonderzoek.

 • Conform de landelijke richtlijnen kunt u beter een nieuwe afspraak maken. U kunt daarvoor contact opnemen met onze informatielijnU kunt uw afspraak ook wijzigen via Mijn Bevolkingsonderzoek.

  De meeste ziekenhuizen hebben maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis. Daar staat vaak ook bij wanneer u wel of niet voor onderzoek naar het ziekenhuis mag komen. Kijk hiervoor op de website van het ziekenhuis of behandelcentrum of neem telefonisch contact op met het ziekenhuis of behandelcentrum.

   

 • Om meer ruimte beschikbaar te hebben voor de zorg voor coronapatiënten stellen ziekenhuizen sommige onderzoeken en behandelingen uit. Landelijk is de inzet dat de intakegesprekken en darmonderzoeken na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek doorgaan. Het kan zijn dat een enkel ziekenhuis moet besluiten dat het vervolgonderzoek niet door kan gaan.  

  Als u een uitnodiging heeft ontvangen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, kunt u uw ontlastingstest insturen. Als er op basis van uw uitslag vervolgonderzoek nodig is, ontvangt u een afspraak voor een intakegesprek voor vervolgonderzoek.  

  Heeft u al een afspraak voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis? Als deze toch niet door kan gaan, dan neemt het ziekenhuis daarover contact met u op.

 • Normaal nodigen wij mensen iedere twee jaar uit voor het bevolkingsonderzoek. In verband met corona hebben wij vorig voorjaar enige maanden geen uitnodigingen kunnen versturen. Daardoor hebben wij een achterstand.

  U ontvangt automatisch een nieuwe uitnodiging. Wanneer u deze krijgt is ook afhankelijk van hoeveel capaciteit er in de ziekenhuizen beschikbaar is voor vervolgonderzoek.