alt

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Voor een goede uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is het belangrijk dat cliënten bij wie bloed in de ontlasting is gevonden snel en dicht bij huis vervolgonderzoek kunnen ondergaan. In het voorjaar van 2020 was de druk op de zorg door het coronavirus zo groot, dat er veel minder capaciteit beschikbaar was voor de reguliere zorg. Daarom heeft het bevolkingsonderzoek darmkanker toen enige tijd stil gelegen. Sinds juni versturen wij weer uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek.

Als wij bloed in de ontlasting vinden, nodigen wij u direct uit voor een intakegesprek voor vervolgonderzoek in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. 

Ziekenhuizen en behandelcentra hebben regels opgesteld over wanneer patiënten wel of niet naar het ziekenhuis/behandelcentrum mogen komen voor onderzoek. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis of het behandelcentrum. Kijk vόόr uw afspraak op de website van het ziekenhuis of behandelcentrum of neem telefonisch contact op met het ziekenhuis of behandelcentrum.

Belangrijk: wij horen graag zo snel mogelijk van u als u de afspraak wilt wijzigen of als u niet naar de intake wilt gaan. We kunnen de afspraak dan aan iemand anders aanbieden. Zo gebruiken we de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek zo goed mogelijk.

Let op: Ziet u bloed in uw ontlasting? Of heeft u al lange tijd last van verstopping, ongewild afvallen, eetlustverlies of diarree zonder duidelijke oorzaak? Neem dan contact op met uw huisarts.

Veelgestelde vragen

 • Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen? Dan krijgt u binnen enkele maanden uw uitnodiging automatisch toegestuurd.

  Het bevolkingsonderzoek heeft dit voorjaar enige tijd stilgelegen in verband met de coronacrisis.  We hebben drie maanden geen uitnodigingen kunnen versturen. Sinds juni versturen we weer  uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek. We zijn daarbij afhankelijk van de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis.

  We hebben te maken met een achterstand. Hierdoor krijgt u de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek later dan gepland.

 • De ontlastingstest is langere tijd houdbaar. U vindt de houdbaarheidsdatum op het buisje. Als de test nog bruikbaar is, kunt u deze insturen. U ontvangt dan binnen twee weken de uitslag. Is de houdbaarheidsdatum verstreken? Dan kunt u een nieuwe uitnodigingsset aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze informatielijn of een nieuwe uitnodigingsset aanvragen via Mijn Bevolkingsonderzoek.

   

 • De ontlastingstest is langere tijd houdbaar. U vindt de houdbaarheidsdatum op het buisje. Is de houdbaarheidsdatum verstreken? Dan kunt u een nieuwe uitnodigingsset aanvragen.

  U kunt hiervoor contact opnemen met onze informatielijn of een nieuwe uitnodigingsset aanvragen via Mijn Bevolkingsonderzoek.

 • U kunt de test gewoon insturen. Dat u het virus heeft, is niet van invloed op de uitslag van uw ontlastingstest.

  We vragen u bij het uitvoeren van de test de geldende hygiënemaatregelen te volgen. Bij de verwerking en beoordeling van uw test in het laboratorium wordt volgens de COVID-richtlijnen gewerkt.

 • Nee, dat hoeft niet. Het ziekenhuis/behandelcentrum neemt contact met u op voor een nieuwe datum. Wanneer deze afspraak plaats kan vinden hangt af van de beschikbare ruimte voor vervolgonderzoek van het ziekenhuis/behandelcentrum. Wilt u daar liever niet op wachten? Neem dan contact op met onze informatielijn. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden bij een ander ziekenhuis/behandelcentrum.

 • Ja, u kunt contact opnemen met onze informatielijn om een nieuwe afspraak te maken. Wanneer deze afspraak plaats kan vinden is afhankelijk van de beschikbare ruimte van het ziekenhuis/behandelcentrum bij u in de buurt. 

 • Het ziekenhuis/behandelcentrum neemt contact met u op om een nieuwe datum te plannen voor het onderzoek. Wanneer uw coloscopie plaats kan vinden is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het ziekenhuis/behandelcentrum. 

 • Ja, u moet contact opnemen met het ziekenhuis/behandelcentrum om een nieuwe afspraak te maken voor de coloscopie. Wanneer het onderzoek plaats kan vinden, is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het ziekenhuis/behandelcentrum. 

 • Als uit de uitslag blijkt dat er een vervolgonderzoek nodig is, plannen we direct een afspraak in voor een intakegesprek. Hierbij proberen we de wachttijd en uw reistijd zo kort mogelijk te houden, zodat de periode van onzekerheid beperkt blijft.

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben veel ziekenhuizen en behandelcentra regels opgesteld over wanneer patiënten wel of niet naar het ziekenhuis/behandelcentrum mogen komen voor onderzoek. Wij vragen u om vóór uw afspraak hierover contact op te nemen met het ziekenhuis of behandelcentrum waar u uw afspraak heeft.

 • Ja, dat is veilig. Ziekenhuizen en behandelcentra werken volgens de COVID-richtlijnen en hebben regels waar patiënten en bezoekers zich aan moeten houden. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis of behandelcentrum. Kijk vόόr uw afspraak op de website van het ziekenhuis/behandelcentrum voor de geldende regels of neem telefonisch contact op.

 • U kunt de test gewoon insturen. Dat u verkouden bent/koorts heeft/moet hoesten is niet van invloed op de uitslag van uw ontlastingstest.

 • De meeste ziekenhuizen hebben maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis. Daar staat vaak ook bij wanneer u wel of niet voor onderzoek naar het ziekenhuis mag komen. Als u twijfelt adviseren wij u vooraf het ziekenhuis te bellen.

  Wilt u liever uw afspraak verzetten? U kunt een andere afspraak maken via onze informatielijn of via Mijn Bevolkingsonderzoek.

 • Conform de landelijke richtlijnen kunt u beter een nieuwe afspraak maken. U kunt daarvoor contact opnemen met onze informatielijnU kunt uw afspraak ook wijzigen via Mijn Bevolkingsonderzoek.

  De meeste ziekenhuizen hebben maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. U vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis. Daar staat vaak ook bij wanneer u wel of niet voor onderzoek naar het ziekenhuis mag komen.  Wij vragen u om vóór uw afspraak hierover contact op te nemen met het ziekenhuis of behandelcentrum waar u uw afspraak heeft.