Skip to Content

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker gaat door in coronatijd. Wel hebben we een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bekijk hieronder het filmpje, lees de flyer of bekijk de veelgestelde vragen.

Let op: tijdelijk een verlate uitnodiging
Het is voorlopig niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan screeningsmedewerkers. En door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog verder opgelopen. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Dit is de reden dat u later een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker ontvangt. Lees hier meer over de verlate uitnodiging.

 

 

Veelgestelde vragen

 • Het bevolkingsonderzoek borstkanker gaat gewoon door tijdens lockdown. Meer informatie hierover vindt u op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl 

 • Door de coronamaatregelen kunnen op een dag minder vrouwen gescreend worden. Door het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen is het programma aangepast, zodat we meer tijd per client nodig hebben om te screenen. Daarnaast moeten we voorkomen dat het te druk wordt. Als het te druk wordt, kunnen we niet meer veilig screenen.

  Daarnaast hebben we in delen van Nederland een krapte in het aantal beschikbare screeningslaboranten die het onderzoek uitvoeren. Daardoor was er ook voor de covid-19 pandemie al een vertraging in het uitnodigen. De coronamaatregelen en de krapte in screeningslaboranten maken dat we niet precies aan kunnen geven wie wanneer een uitnodiging ontvangt.

  De screeningsorganisaties werken hard aan een zo efficiënt mogelijke planning. Daarnaast leiden zij nieuwe medewerkers op om het aantal screeningslaboranten uit te breiden.  

  U ontvangt een uitnodiging zodra uw postcodegebied aan de beurt is.

  Op onze website kunt u een filmpje bekijken waarin u kunt zien welke voorzorgsmaatregelen wij hebben genomen om het onderzoek zo veilig mogelijk uit te voeren.

 • Het is verstandig om weer mee te doen. Met maatregelen in de onderzoekscentra en door gebruik van beschermingsmiddelen kan de screening veilig uitgevoerd worden. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium worden gevonden. Behandeling is dan eerder mogelijk en ook is de kans op een succesvolle behandeling dan groter.

  Uit de Nederlandse Kankerregistratie is gebleken dat het aantal borstkankerdiagnoses de afgelopen periode sterk was afgenomen. Met het heropstarten van het bevolkingsonderzoek kan dit weer toenemen. 

 • Ja, dat kan. Als u een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u zelf een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Dit kunt u doen via de afspraakmodule Mijn Bevolkingsonderzoek. U bent welkom in één van onze onderzoekscentra.

  Wilt u bij het maken van een afspraak in Mijn Bevolkingsonderzoek controleren of uw telefoonnummer bij ons bekend is?

 • Helaas was Mijn Bevolkingsonderzoek op onze website tijdelijk niet toegankelijk, waardoor we u niet eenmalig/definitief hebben kunnen afmelden. Als u een nieuwe uitnodiging heeft gekregen, kunt u zich weer eenmalig/definitief afmelden. Ook al heeft u dit reeds telefonisch gedaan.

 • Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Dat is afhankelijk van de duur van de COVID-maatregelen en van de mogelijkheden bij de gemeente. We proberen zoveel mogelijk onze cliënten op de aanvankelijke standplaats uit te nodigen, maar kunnen dat niet garanderen. Als u een nieuwe uitnodiging ontvangt op een standplaats die voor u niet handig is, kunt u contact met ons opnemen. Dan kunnen we kijken of u eventueel in een van onze andere onderzoekscentra terecht kunt.

 • Veiligheid staat voorop. Er wordt extra aandacht besteed aan schoonmaak en hygiëne. Er wordt nog vaker schoongemaakt, medewerkers letten extra op hun handhygiëne.

  • In de wachtkamer wordt 1,5 meter afstand in acht genomen
  • Cliënten dienen gedurende het verblijf in het onderzoekscentrum een mondkapje te dragen, ook als zij al ingeënt zijn. Dit is verplicht, omdat we de anderhalvemetermaatregel niet kunnen waarborgen. Screeningsmedewerkers kunnen vragen aan cliënten om een nieuw mondkapje op te zetten.
  • De screeningslaborant draagt persoonlijke beschermingsmiddelen voor zijn of haar en uw veiligheid.
  • Er is een scherm bij de balie geplaatst om afstand te houden tussen de client en de medewerker.
  • En natuurlijk geldt voor alle cliënten en medewerkers: blijf thuis bij klachten (hoesten, niezen, (neus)verkoudheid, koorts etc.), was regelmatig de handen en houd waar mogelijk 1,5 meter afstand.

  Op onze website kunt u een filmpje bekijken waarin u kunt zien welke voorzorgsmaatregelen wij hebben genomen om het onderzoek zo veilig mogelijk uit te voeren.

 • Ja, u mag meedoen, mits u aan twee voorwaarden voldoet:

  • U moet testen of u hooikoorts heeft, door uw allergiemedicijnen in te nemen. Als u na inname merkt dat het werkt, kan geconcludeerd worden dat er sprake is van hooikoorts.
  • Cliënten dienen gedurende het verblijf in het onderzoekscentrum een mondkapje te dragen, ook als zij al ingeënt zijn. Dit is verplicht, omdat we de anderhalvemetermaatregel niet kunnen waarborgen. Screeningsmedewerkers kunnen vragen aan cliënten om een nieuw mondkapje op te zetten.
 • Als u 24 uur klachtenvrij bent, dan kunt u een nieuwe afspraak maken via Mijn Bevolkingsonderzoek of de informatielijn. Indien er bij uzelf of uw huisgenoot/gezinslid de afgelopen 10 dagen corona is vastgesteld, overlegt u met de GGD wanneer het borstonderzoek weer veilig plaats kan vinden.

 • Nee, u kunt niet naar het onderzoekscentrum komen voor de borstscreening. Als uw huisgenoot / partner / gezinslid negatieve testuitslag heeft, dan kunt u naar het onderzoekscentrum komen of een nieuwe afspraak maken via Mijn Bevolkingsonderzoek of de informatielijn.  

  Als uw huisgenoot / partner / gezinslid een positieve testuitslag heeft, overlegt u met de GGD wanneer het borstonderzoek weer veilig plaats kan vinden.

 • Omdat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden, vragen we u om alleen naar de afspraak te komen. Eventuele begeleiding moet in principe buiten wachten.

  Alleen als het niet anders kan, mag de begeleiding mee naar binnen. In dat geval vindt de triage plaats bij de cliënt én de begeleider.

  Daarnaast dienen zowel de cliënt als de begeleider gedurende het verblijf in het onderzoekscentrum een mondkapje te dragen, ook als zij al ingeënt zijn. Dit is verplicht, omdat we de anderhalvemetermaatregel niet kunnen waarborgen. Screeningsmedewerkers kunnen vragen aan cliënten en begeleiders om een nieuw mondkapje op te zetten.

 • We kunnen voor u een afspraak maken op een latere datum, op een moment waarop u zich veilig(er) voelt om te komen/reizen.

 • Als u klachten heeft, of een van de volgende veranderingen ziet of voelt, vraag dan uw huisarts om advies. De huisarts kan u eventueel doorverwijzen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Wacht bij klachten dus niet op de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek en maak geen afspraak in het onderzoekscentrum.

  • U voelt een knobbeltje, zwelling of verharding in uw borst
  • U ziet of voelt een bult op uw borst
  • U heeft deukjes of kuiltjes in uw borst
  • De huid van uw borst heeft putjes en ziet eruit als een sinaasappelschil
  • Een wondje aan uw borst dat slecht geneest
  • Roodheid, schilfering of intrekking van een tepel
  • Er komt bloed of groen, bruin, melkachtig of waterig vocht uit een tepel
  • U voelt een zwelling in uw oksel
  • Uw borst is rood en voelt warm aan
  • Uw borst voelt anders aan dan normaal
  • De vorm of grootte van uw borst verandert
 • We volgen de leidraad die medisch specialisten hiervoor hebben opgesteld. Zij adviseren persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken omdat afstand houden tijdens het borstonderzoek niet mogelijk is. Alle medewerkers in het onderzoekscentrum dragen mondkapjes, tenzij een medewerker achter de beschermende plaat van de balie zit. De screeningsmedewerkers die het onderzoek uitvoert, draagt naast een mondkapje ook een bril/faceshield en eventueel een schort. Cliënten dienen gedurende het verblijf in het onderzoekscentrum een mondkapje te dragen, ook als zij al ingeënt zijn. Dit is verplicht, omdat we de anderhalvemetermaatregel niet kunnen waarborgen.

  Bevolkingsonderzoek Nederland heeft zich aangemeld bij het Landelijk Consortium Zorgaanbieders Hulpmiddelen (LCH). Daar kunnen zij, en andere zorgaanbieders, aangeven wat ze nodig hebben aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Het LCH koopt de persoonlijke beschermingsmiddelen in. De verdeling vindt plaats op basis van de regionale behoeften en prioriteiten.

 • Ja, u dient gedurende het verblijf in het onderzoekscentrum een mondkapje te dragen, ook als u al bent ingeënt. Dit is verplicht, omdat we de anderhalvemetermaatregel niet kunnen waarborgen.

  Screeningsmedewerkers kunnen vragen aan cliënten om een nieuw mondkapje op te zetten.

  Als u geen mondkapje wilt dragen, dan kunnen we de borstscreening helaas niet bij u uitvoeren in verband met het risico dat onze cliënten en onze screeningsmedewerkers lopen als u geen mondkapje draagt.

 • Als u om medische redenen niet een mondkapje kan dragen, dan kunt u contact opnemen met de informatielijn van de regionale screeningsorganisatie. 

 • Met ingang van 3 augustus worden cliënten een dag voor het onderzoek niet meer gebeld met de vraag of zij of hun familie corona-gerelateerde klachten hebben. Bij het onderzoekscentrum wordt nog wel een vragenlijst doorgenomen.

  Deze beslissing is overeenkomstig met wat ziekenhuizen doen.

 • U heeft waarschijnlijk nog een brief die wij bij de opstart hebben gestuurd. Inmiddels zijn de maatregelen met ingang van 3 augustus 2020 aangepast:

  • cliënten worden een dag voor het onderzoek niet meer gebeld met de vraag of zij of hun familie corona-gerelateerde klachten hebben. Bij het onderzoekscentrum wordt nog wel een vragenlijst doorgenomen. Deze beslissing is overeenkomstig met wat ziekenhuizen doen.
  • alle cliënten die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker dienen gedurende het verblijf in het onderzoekscentrum een mondkapje te dragen, ook als zij al ingeënt zijn. Dit is verplicht, omdat we de anderhalvemetermaatregel niet kunnen waarborgen. Screeningsmedewerkers kunnen vragen aan cliënten om een nieuw mondkapje op te zetten.
 • Kom op tijd. Het kan zijn dat u bij het onderzoekscentrum even buiten moet wachten.

 • Nee, dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de bevolkingsonderzoeken. We mogen doorgaan met het uitnodigen en screenen van cliënten.  De verwijzingen naar de ziekenhuizen kunnen ook gewoon plaatsvinden.

 • Vanaf zaterdag 27 juni 2021 geldt de mondkapjesplicht alleen in openbare gelegenheden waar de anderhalvemetermaatregel niet kan worden gewaarborgd. Zo ook bij ons. Voor de veiligheid van uzelf en onze collega’s, dient u daarom nog steeds een mondkapje te dragen in het onderzoekscentrum. Dit is verplicht, ook als u al bent ingeënt.

 • Ja, u kunt gewoon meedoen aan het onderzoek. U hoeft ook niet een bepaalde tijd te wachten tussen de vaccinatie en uw borstonderzoek. Uw okselklieren kunnen misschien vergroot zijn door de vaccinatie, maar dit heeft geen invloed op de beoordeling van uw borstfoto’s. Het is door privacy-redenen niet mogelijk om de informatie dat u gevaccineerd bent mee te geven aan de beoordelaar van de foto’s. Dat is ook niet nodig.

 • Als u een coronatest bij de GGD heeft gedaan, en deze is negatief, dan mag u naar het onderzoekscentrum komen. Dit geldt niet bij een zelftest. 

  Zolang de verkoudheidsklachten niet zijn veranderd na de negatieve test, mag u naar het onderzoekscentrum komen. Als de klachten veranderen of erger worden, moet u zich opnieuw laten testen en dient u een andere afspraak te maken.