Skip to Content

Verlate uitnodiging

Het is voorlopig niet mogelijk om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan screeningsmedewerkers. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog verder opgelopen. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Dit is de reden dat u later een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker ontvangt.

Gelijk aanbod
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn dat uw onderzoek op een andere locatie plaatsvindt dan u gewend bent. Het kan ook zijn dat u langer moet reizen naar het onderzoekscentrum.

Tijdelijke maatregel
Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen.

Waar kunt u terecht met vragen of zorgen?
U kunt met uw vragen terecht bij de screeningsorganisatie in uw regio. Als u zich veel zorgen maakt of klachten ervaart, adviseren we u om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Kijk voor de meest gestelde vragen op de website van het RIVM.

Update augustus 2021

 

 

Veelgestelde vragen

 • Dat hangt af van de regio waar u woont. De vertraging is na de uitbraak van het coronavirus opgelopen van 4-6 maanden naar maximaal 12 maanden. Landelijk gezien is de tijd tussen 2 uitnodigingen nu al gemiddeld 2,5 jaar. Door regionale en lokale verschillen kan dit voor u korter of langer zijn. De maximale tijd tussen twee uitnodigingen gaat naar maximaal 3 jaar.

 • De verlenging naar maximaal 3 jaar als tijd tussen 2 onderzoeken in geldt voor elke leeftijdsgroep. Op deze manier is het aanbod van het bevolkingsonderzoek borstkanker in heel Nederland uniform toegankelijk en gelijkwaardig.

 • De aanpassing gaat in per begin 2021.

 • Een mammografie, echografie of MRI kan alleen in het ziekenhuis plaatsvinden na verwijzing door de huisarts op basis van klachten of veranderingen aan de borst(en) of verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek. Deze onderzoeken vallen buiten het bevolkingsonderzoek. Neem bij klachten of veranderingen aan uw borst contact op met uw huisarts.

 • Als u zich ongerust maakt, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts kan met u bespreken of er sprake is van (een vermoeden van) familiaire of erfelijke borstkanker.

 • Als u klachten heeft, of een van de volgende veranderingen ziet of voelt, vraag dan uw huisarts om advies. De huisarts kan u eventueel doorverwijzen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Wacht bij klachten dus niet op de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek en maak geen afspraak in het onderzoekscentrum.

  • U voelt een knobbeltje, zwelling of verharding in uw borst
  • U ziet of voelt een bult op uw borst
  • U heeft deukjes of kuiltjes in uw borst
  • De huid van uw borst heeft putjes en ziet eruit als een sinaasappelschil
  • Een wondje aan uw borst dat slecht geneest
  • Roodheid, schilfering of intrekking van een tepel
  • Er komt bloed of groen, bruin, melkachtig of waterig vocht uit een tepel
  • U voelt een zwelling in uw oksel
  • Uw borst is rood en voelt warm aan
  • Uw borst voelt anders aan dan normaal
  • De vorm of grootte van uw borst verandert
 • Houd rekening met maximaal 3 jaar na uw vorige uitnodiging.

 • Het is moeilijk om algemeen aan te geven of een diagnose anders was geweest bij een eerdere uitnodiging. Mocht u vermoeden dat u nadelige gevolgen hebt ondervonden van een latere uitnodiging, neem dan contact op met de screeningsorganisatie van uw regioU kunt ook ons reactieformulier invullen.

 • Voor u en andere vrouwen in die situatie wordt een oplossing geregeld. U krijgt alsnog een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Het bevolkingsonderzoek heeft als doel borstkanker vroeg op te sporen zodat behandeling een grotere kans van slagen geeft of de behandeling minder ernstig is. Later uitnodigen leidt ertoe dat in sommige gevallen borstkanker later wordt ontdekt en dat minder sterfgevallen kunnen worden voorkomen.

 • Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker komt het voor dat vrouwen niet in hun eigen woonplaats terecht kunnen voor het borstonderzoek. De reden hiervoor is als volgt.

   Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio.

  Om de regionale verschillen te verkleinen, hebben wij de inzet van de mobiele onderzoekscentra anders ingepland. Daardoor vindt uw onderzoek op een andere locatie plaats.

  Het voordeel hiervan is dat u minder lang hoeft te wachten op het borstonderzoek. Het kan echter wel betekenen dat u verder en langer moeten reizen naar het onderzoekscentrum dan u gewend bent.

  Klik hier voor de lijst met plaatsen waar we cliënten op een andere locatie uitnodigen voor het onderzoek.

 • Een langere periode tussen twee onderzoeken in heeft tot gevolg dat er minder gezondheidswinst behaald wordt met het bevolkingsonderzoek. De komende jaren, tot 2039, zouden bij borstonderzoek om de 2 jaar jaarlijks ongeveer 1450 sterfgevallen worden voorkomen. Een langere periode tussen de onderzoeken geeft ongeveer 55 minder voorkomen sterfgevallen per jaar in die periode tot 2039. Het besluit van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor onderzoeken om de maximaal 3 jaar voegt hieraan 0,3% toe, wat zich vertaalt in circa 2 tot 4 minder voorkomen sterfgevallen per jaar.

 • De screeningsorganisaties zetten al geruime tijd acties in om het aantal screeningslaboranten op peil te houden. Hieronder valt bijvoorbeeld het opzetten van extra opleidingen en arbeidsmarktcampagnes om nieuwe medewerkers aan te trekken. We bekijken nu met alle betrokken partijen welke extra maatregelen nodig zijn. De gehele gezondheidszorg heeft te maken met arbeidskrapte.

 • Een borstonderzoek in het ziekenhuis kan alleen na verwijzing door de huisarts bij klachten of veranderingen aan de borst(en). Neem bij klachten of veranderingen aan uw borst contact op met uw huisarts.

 • Het is niet in het algemeen te zeggen wanneer u de volgende uitnodiging krijgt. Houdt rekening met maximaal 36 maanden na uw vorige uitnodiging.

 • De verwijzing loopt via uw huisarts. U bepaalt samen met uw huisarts naar welk ziekenhuis u gaat.

 • We proberen al jaren ons personeelsbestand aan te vullen, maar zoals overal in de zorg is dat heel lastig. Ook in de ziekenhuizen zijn er tekorten aan laboranten op de afdeling radiologie. Door COVID-19 heeft de screening ook nog eens 3 maanden stilgelegen en daardoor was de achterstand niet meer in te halen.

  Er zijn inmiddels twee in-service opleidingen gestart, op MBO en HBO niveau maar dat zijn intensieve opleidingen waarbij het lang duurt voor je de grote aantallen medewerkers die nodig zijn, hebt opgeleid. Om die reden is nu tijdelijk de screeningstermijn naar drie jaar gegaan. Zodra er voldoende personeel is gaan we weer terug naar twee jaar.

 • We versturen de uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker naar vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Dat zou betekenen dat u dit jaar geen uitnodiging meer van ons krijgt, aangezien u dit jaar wordt (of bent). Echter, omdat u vorig jaar geen uitnodiging van ons heeft ontvangen, willen we u de mogelijkheid bieden om alsnog deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio.

  Om de regionale verschillen te verkleinen, hebben wij de inzet van de mobiele onderzoekscentra anders ingepland. Daardoor vindt uw onderzoek op een andere locatie plaats.

  Het voordeel hiervan is dat u minder lang hoeft te wachten op het borstonderzoek. Het kan echter wel betekenen dat u verder en langer moeten reizen naar het onderzoekscentrum dan u gewend bent.

  Klik hier voor de lijst met plaatsen waar we cliënten op een andere locatie uitnodigen voor het onderzoek.