Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt uitgevoerd door de screeningsorganisatie. We hebben hiervoor een infrastructuur ingericht en beheren specifieke data met betrekking tot deelname aan en resultaten van het bevolkingsonderzoek. Deze data en infrastructuur kunnen onder voorwaarden gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij specifiek om data-aanvragen en/of een vragenlijststudie binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Data-aanvragen bevolkingsonderzoek darmkanker

De data met betrekking tot deelname en resultaten van het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn vastgelegd in het landelijke ICT-systeem ScreenIT, dat wordt beheerd door Bevolkingsonderzoek Nederland. Ook de resultaten van eventueel vervolgonderzoek (coloscopie en pathologie onderzoek) zijn hierin opgenomen. Er is hierbij geen koppeling op poliepniveau tussen MDL- en PA-verslag beschikbaar.

Bij het beschikbaar stellen van de data wordt de privacywetgeving gevolgd. Data worden alleen geleverd wanneer ze niet herleidbaar zijn tot individuele personen, behandelaars of instellingen.

Voor een data-aanvraag wordt 2.000 euro (exclusief btw) in rekening gebracht.

Vragenlijststudie bevolkingsonderzoek darmkanker

Het is mogelijk om gebruik te maken van de infrastructuur van het bevolkingsonderzoek darmkanker voor een vragenlijstonderzoek. Er kan op verschillende momenten in het proces van het bevolkingsonderzoek een vragenlijst worden verzonden aan een specifieke doelgroep. Bij een aanvraag voor een vragenlijst-studie neemt het RIVM-CvB een besluit over de uitvoering (wenselijkheid) op basis van een impact-assessment van de FSB (haalbaarheid).
Aan het gebruik van de infrastructuur zijn handelingskosten verbonden. Deze handlingskosten worden indicatief besproken tijdens de intake en later verder uitgewerkt. Ook worden eisen gesteld aan lay-out en papiersoort van de te verzenden vragenlijst.

Aanvragen indienen bij RIVM-CvB

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid van een data-aanvraag of vragenlijststudie, dan kunt u een aanvraag indienen bij het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB). Het RIVM-CvB beoordeelt uw aanvraag, de uitvoering is in handen van de FSB. 

Op de website van het RIVM-CvB vindt u meer informatie over de voorwaarden.