Het bevolkingsonderzoek darmkanker leidt na volledige invoering in 2019 jaarlijks tot circa 66.000 extra coloscopieën met bijbehorende pathologische beoordelingen. Alleen pathologie afdelingen en pathologen die voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen mogen deze pathologische beoordelingen uitvoeren.

Certificeringstraject pathologen

Pathologen die bij screeningscoloscopieën afgenomen materiaal willen beoordelen, moeten een certificeringstraject doorlopen. De procedure voor certificering van pathologen is beschreven in het document 'Procedure Certificeringtraject pathologen bevolkingsonderzoek darmkanker'.

Het certificeringstraject voor pathologen bestaat uit het doorlopen van de e-learning Pathologie Darmkankerscreening deel 1 en e-learning Pathologie Darmkankerscreening deel 2 met bij beide modules een daaropvolgende toets. Deze e-learning modules geven een overzicht van de benodigde actuele kennis voor de beoordelingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. E-learning Pathologie Darmkankerscreening deel 1 is geaccrediteerd voor 3 punten en e-learning deel 2 is geaccrediteerd voor 1 punt.

Een deelnemer kan maximaal drie pogingen doen om de toetsen met goed gevolg af te ronden. Om gecertificeerd te blijven moeten pathologen jaarlijks voldoen aan de auditeisen zoals beschreven in het Protocol voor toelating en auditing van pathologielaboratoria.

Aanmelden

Pathologen die deel willen nemen aan het certificeringstraject kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen een e-mail met een handleiding voor de e-learning modules. Ook ontvangt u in deze mail de benodigde informatie voor het verdere traject.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? U kunt dan contact opnemen met de landelijk coördinatoren certificering Mandy van Dillen (tel. 06 20 47 82 09), Karlijn van Esch (06 20 47 89 88) of via certificering@bevolkingsonderzoeknederland.nl

Aanmelden certificeringstraject