Het bevolkingsonderzoek darmkanker leidt na volledige invoering in 2019 jaarlijks tot circa 66.000 extra coloscopieën. Alleen coloscopiecentra en endoscopisten die voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen mogen de coloscopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek uitvoeren.

Certificeringstraject

Het certificeringstraject voor endoscopisten bestaat uit 3 delen:

  • Deel 1: prospectief opeenvolgend registreren van (vastgestelde) kwaliteitsindicatoren van 100 verrichtte coloscopieën;
  • Deel 2:  theoretische toetsing via e-learning modules die voor u in de leeromgeving klaarstaan na toelating tot het certificeringstraject;
  • Deel 3: praktijktoetsing coloscopie- en poliepectomie-vaardigheden in de praktijk.

Als de drie de delen met goed gevolg zijn doorlopen, sluit de screeningsorganisatie een overeenkomst af met de endoscopist. Dit is een onderdeel van de overeenkomst die afgesloten wordt met het coloscopiecentrum.

Procedure Certificeringstraject endoscopisten bevolkingsonderzoek darmkanker

De procedure voor certificering van endoscopisten voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is beschreven in het document 'Procedure Certificeringstraject endoscopisten bevolkingsonderzoek darmkanker’.

Endoscopisten die zich willen certificeren voor het uitvoeren van coloscopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker kunnen zich aanmelden voor het certificeringstraject indien zij:

  • Een lifetime ervaring van ≥500 uitgevoerde coloscopieën hebben.
  • 12 maanden voorafgaand aan de aanmelding ≥200 volledig zelfstandig uitgevoerde coloscopieën hebben verricht.
  • 12 maanden voorafgaand aan de aanmelding ≥ 50 poliepectomieën hebben verricht.

Bovengenoemde aantallen gaan pas tellen vanaf de dag van RGS-registratie als MDL-arts of RGS-geregistreerd internist en gelden voor elke endoscopist die zich wil certificeren om BVO coloscopieën te kunnen uitvoeren. Bovendien moeten deze aantallen aantoonbaar gemaakt worden alvorens men kan starten met het certificeringstraject.

Aanmelden

Endoscopisten die deel willen nemen aan het certificeringstraject kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u binnen twee werkdagen een bericht van de coördinator certificering met het verzoek de opgegeven aantallen die u heeft ingevuld bij aanmelding aantoonbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een uitdraai aan te leveren van verrichtte coloscopieën in de 12 maanden voorafgaand aan uw aanmelding. Wanneer u voldoet aan de basis eisen ontvangt u alle benodigde informatie om te kunnen starten met het certificeringstraject.

Let op! AIOS kunnen zich vanaf 1-1-2022 niet meer aanmelden voor het certificeringstraject.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? U kunt dan contact opnemen met de landelijk coördinatoren certificering Mandy van Dillen (tel. 06 20 47 82 09), Karlijn van Esch (06 20 47 89 88) of via certificering@bevolkingsonderzoeknederland.nl.


* zijn verplichte invulvelden. De aantallen dienen absolute getallen te zijn, geen schattingen. Na aanmelding wordt u gevraagd deze aantallen aantoonbaar te maken.