alt

Uitwisselportaal beelden

Vanaf 17 juni 2019 is het aanvragen van beelden via mail of via het formulier op de website niet meer mogelijk.

U kunt de beelden zelf downloaden via het nieuwe BVO-uitwisselportaal: http://uitwisselportaal.landelijkescreening.nl. Om in te kunnen loggen heeft u een Uzipas nodig. Het komt voor dat u van cliënten wel de screeningsronden kunt vinden, maar dat de beelden bij een onderzoek (nog) niet kunnen worden gedownload. U krijgt dan een foutmelding. Onze excuses hiervoor. Download desalniettemin altijd het aangemaakte verzoek, het verslag van de opgevraagde ronde is namelijk wel altijd aanwezig. De ontbrekende beelden komen automatisch binnen een uur alsnog beschikbaar. Door het downloadverzoek na een uur te herhalen, zullen de ontbrekende beelden ook beschikbaar zijn.

Mochten er na een uur nog steeds beelden van onderzoeken niet ouder dan 6 jaar ontbreken, geef dit dan alstublieft door aan helpdesk@fsb-ssc.nl onder vermelding van het BSN, geboortedatum en datum van het onderzoek. Uw melding zal met de hoogst mogelijke spoed in behandeling worden genomen. Graag in het onderwerp de volgende term opnemen: Uitwisselportaal BK.