Voor vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, is het van groot belang dat zij zo min mogelijk onnodig en zo vaak mogelijk terecht worden doorverwezen.

Het bevolkingsonderzoek (BVO) maakt het mogelijk om onderzoeken vanuit het BVO bij de diagnostiek op te nemen door deze te downloaden via het uitwisselportaal. Naast het downloaden is het ook essentieel om terugkoppeling van de resultaten van diagnostiek te krijgen. Dit om het bevolkingsonderzoek te verbeteren. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er gegevens uitgewisseld worden tussen de screeningsorganisatie en uw instelling.

Via het uitwisselportaal is het voor professionals in de ziekenhuizen mogelijk om beelden te downloaden en gegevens van de radiologie in te voeren. Om in te kunnen loggen heeft u toegang tot het uitwisselportaal nodig op uw UZI-pas. Hiervoor dienen rechten te worden aangevraagd.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze helpdesk helpdesk@bevolkingsonderzoeknederland.nl of met uw contactpersoon.

Indien u beschikt over de toegang van het uitwisselportaal, kunt u de beelden zelf downloaden via  het BVO-uitwisselportaal: http://uitwisselportaal.landelijkescreening.nl.

Mocht u problemen ondervinden met het downloaden of met het uploaden van de beelden en/of gegevens, kunt u een mail sturen naar onze helpdesk: helpdesk@bevolkingsonderzoeknederland.nl. Uw melding zal met de hoogst mogelijke spoed in behandeling worden genomen. NB. Wilt u op een veilige manier de persoonsgegevens van de patiënt aan ons verstrekken.