Bevolkingsonderzoek Midden-West

Bevolkingsonderzoek Midden-West organiseert de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Bevolkingsonderzoek Midden-West
Hoogoorddreef 54-e
1101 BE Amsterdam

    

Heeft u vragen?

Mail naar bk@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker. 

Mail naar bmhk@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl voor vragen over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 

Mail naar dk@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl voor vragen over het bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Mail naar info@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl voor algemene vragen.

Attention: Click here to view the options for making an appointment in another language.

Cliënten

Als u een vraag heeft over het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker of darmkanker kunt u ook bellen naar: 088 - 266 90 00 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

De ervaring leert ons dat wij 's morgens van 09.00 tot 10.00 uur een telefonisch spitsuur hebben. Ook is de maandag een drukke dag. Mocht u geen contact kunnen krijgen, probeert u het dan op een later tijdstip nog eens. We staan u graag te woord.

Om een afspraak te maken, verzetten of af te zeggen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u gebruikmaken van onze afspraakmodule Mijn Bevolkingsonderzoek.​

Reacties en klachten
Wij doen ons best om de bevolkingsonderzoeken zo goed mogelijk uit te voeren. U kunt ons helpen met het verbeteren van de kwaliteit. Laat ons weten hoe u het bevolkingsonderzoek heeft ervaren. Al uw ervaringen, opmerkingen, vragen of suggesties zijn welkom. Als u niet tevreden bent over het bevolkingsonderzoek horen wij dit ook graag.

Hoe kunt u reageren?
U kunt een reactie of klacht over het bevolkingsonderzoek aan ons doorgeven via

  • Het online reactieformulier. Als u uw contactgegevens invult, kunnen we u een antwoord geven.
  • U kunt uw reactie of klacht ook mailen naar reactie@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
  • Of via de post naar Bevolkingsonderzoek Midden-West, Antwoordnummer 331, t.a.v. afdeling reacties en klachten, 1100 VC Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.

Graag uw adresgegevens én geboortedatum vermelden bij uw reactie of klacht.

Klachtenregeling
De klachtenregeling voorziet in een laagdrempelige, oplossingsgerichte aanpak, waarbij we bij voorkeur in een vroegtijdig stadium met u in gesprek gaan. In de opvang van klachten is een belangrijke rol weggelegd voor de klachtenfunctionaris, die een bemiddelende en begeleidende rol heeft gericht op het oplossen van uw klacht.

Vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost? U kunt uw klacht voorleggen aan de Raad van Bestuur van de screeningsorganisatie. U kunt dan uw klacht sturen naar:

Bevolkingsonderzoek Midden-West
t.a.v. Raad van Bestuur
Hoogoorddreef 54e
1101 BE Amsterdam

Als u niet tevreden bent met het oordeel van de Raad van Bestuur kunt u uw klacht indienen bij de landelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Een klacht kan rechtstreeks bij de geschilleninstantie ingediend worden wanneer van u, de cliënt, in redelijkheid, niet kan worden verlangd dat onder de gegeven omstandigheden de klacht bij Bevolkingsonderzoek Midden-West zelf wordt ingediend. Dit is ter beoordeling van de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Professionals (huisartsen/ziekenhuizen)

Als u een vraag heeft kunt u ook bellen naar 088 266 90 20 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Certificering

Bevolkingsonderzoek Midden-West heeft het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 en het certificaat voor NEN 7510:2011, Informatiebeveiliging in de Zorg. Deze certificaten gelden voor de drie bevolkingsonderzoeken die Bevolkingsonderzoek Midden-West uitvoert: de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.