Tekort op arbeidsmarkt raakt ook bevolkingsonderzoek borstkanker

20 september 2019

De screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Honderden professionals zetten zich dagelijks in om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen. Wij zien echter dat het bevolkingsonderzoek borstkanker, net als de gehele zorgsector, te kampen heeft met krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft tot gevolg dat cliënten in de regio Midden-West en Zuid-West Nederland gemiddeld 3 maanden later een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek ontvangen. De vertraging in Midden-West is hoger dan in Zuid-West.

Reeds genomen maatregelen door de screeningsorganisaties, het ministerie van VWS en het RIVM
Het tekort van gekwalificeerde werknemers komt niet als een verrassing: sinds 2013 nemen de screeningsorganisaties, het ministerie van VWS en het RIVM maatregelen. Zo is er geld vrij gemaakt, hebben de screeningsorganisaties een eigen (in-service) opleiding gecreëerd en is de opleiding verbreed zodat er ruimte is voor instroom vanuit zowel het HBO als het MBO. Om te stimuleren dat deze extra opleidingsplaatsen daadwerkelijk ingevuld worden, is er een grote arbeidsmarktcampagne gevoerd. Daarnaast onderzoeken wij hoe we laboranten aan ons kunnen blijven verbinden. Dit omdat wij ons zorgen maken over de toegenomen uitstroom naar ziekenhuizen.

Meer maatregelen in gang gezet
Uit de huidige situatie blijkt dat meer maatregelen nodig zijn om het personeelstekort nu en in de toekomst op te kunnen vangen. Daarom is in 2020 een verdubbeling van de in-service opleidingsplaatsen voorzien. Dat is noodzakelijk om ook op de lange termijn onze cliënten adequaat te kunnen blijven onderzoeken. Daarnaast springt personeel in buurregio’s bij, zodat de beschikbare capaciteit optimaal benut wordt. Deze inzet blijft de komende tijd nodig om cliënten zo snel mogelijk te helpen en te voorkomen dat het uitnodigingsinterval toeneemt. Hierin trekken wij gezamenlijk met het ministerie van VWS en het RIVM op. 

Meer informatie op de website van het RIVM.