Monitors bevolkingsonderzoeken 2022 gepubliceerd

05 oktober 2023
Vandaag (donderdag 5 oktober) zijn de jaarlijkse monitors over de bevolkingsonderzoeken naar kanker gepubliceerd. Uit de cijfers van de monitors blijkt dat er via de bevolkingsonderzoeken bij duizenden mensen een vorm van kanker werd gevonden. Of in geval van darmkanker en baarmoederhalskanker, vaak een voorstadium daarvan. Bij borstkanker ging het om 6.869 deelnemers, bij baarmoederhalskanker om 3.642 (96% voorstadia, 4% kanker) en bij darmkanker om 16.616 mensen (87% voorstadium, 13% kanker). Met de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker wordt ziekte en sterfte voorkomen. Wie niet deelneemt, mist daarom mogelijk een tijdige en minder ingrijpende behandeling.

Vergroten toegankelijkheid

Uit de monitors blijkt verder dat de daling in deelname aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker zich doorzet. Het percentage genodigden dat deelnam aan het bevolkingsonderzoek borstkanker daalde van 73% in 2021 naar bijna 71% in 2022. Bij darmkanker was het een daling naar ruim 68% (71% in 2021). En voor baarmoederhalskanker ging het om een daling naar 46% (54% in 2021).

Onderzoek laat zien dat sommige groepen duidelijk minder aan de onderzoeken meedoen. Bevolkingsonderzoek Nederland en het RIVM weten dat een deel van deze mensen nu niet bereikt wordt. Het gaat over het algemeen om mensen met een lager inkomen, lagere opleiding en/of migratieachtergrond. Daarom werken we samen om juist beter in beeld te krijgen hoe we deze groepen wel kunnen bereiken en informeren.

Over de bevolkingsonderzoeken naar kanker

Met de gratis bevolkingsonderzoeken naar kanker kunnen we borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker vroeg ontdekken. Hoe eerder we kanker of een voorstadium daarvan ontdekken, hoe sneller de behandeling kan beginnen. De kans op genezing of minder klachten is dan groter. Bij vroege ontdekking is de behandeling vaak minder ingrijpend. Bevolkingsonderzoek Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het RIVM is verantwoordelijk voor de landelijke co├Ârdinatie. Het RIVM doet dit in opdracht van het ministerie van VWS.