alt

De Gezondheidsraad adviseert onderzoek naar alternatief aanvullend MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

In het persbericht dat de Gezondheidsraad op 6 oktober heeft gepubliceerd staat dat er  onderzoek nodig is naar een alternatief voor een MRI-scan om borstkanker op te sporen bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel.

Bij deze vrouwen zijn tumoren op een reguliere borstfoto minder goed te zien. Met een MRI-scan lukt dat beter, maar dat voordeel weegt nauwelijks op tegen de aanzienlijke nadelen die de methode ook kent. Bovendien is investeren in MRI als aanvulling op het bevolkingsonderzoek niet doelmatig, omdat er mogelijk een eenvoudiger en goedkoper alternatief is. De Gezondheidsraad adviseert om daar snel onderzoek naar te doen.

Voor het gehele persbericht verwijzen we u naar de website van de Gezondheidsraad. Meer informatie over de Dense-studie is te vinden op de website van RIVM.