alt

Baarmoederhalskanker de wereld uit!

Vandaag, 17 november, lanceert de WHO, de Wereld Gezondheidsorganisatie, haar wereldwijde strategie om baarmoederhalskanker de wereld uit te krijgen. 

De WHO beschrijft drie doelen in de strategie om baarmoederhalskanker de wereld uit te krijgen: In 2030 moet in alle landen 90% van de mensen zijn gevaccineerd tegen HPV, 70% van de vrouwen wordt tenminste tweemaal in haar leven gescreend door middel van een uitstrijkje en 90% van de vrouwen moet toegang hebben tot een behandeling voor baarmoederhalskanker of een voorstadium ervan, inclusief nazorg en palliatieve zorg. De laatste twee doelen zijn in Nederland al vrij goed voor elkaar, maar bij de eerste kan nog flink wat winst worden behaald.

Actieve inzet Olijf
Olijf, netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker, staat hier achter en zet zich hier ook actief voor in. De lancering vindt online plaats van 14.30 tot 16.00 uur met onder andere verhalen van ervaringsdeskundigen, muziek en toespraken. Olijf’s medewerker Kim is één van de tien ‘survivors’ die meewerkt aan de campagne van de WHO. Zij vertelt haar verhaal in de openingsvideo.

Live lancering
Het gehele persbericht is te lezen op de website van Olijf. Hier vind je ook de link naar de live lancering van de strategie van de WHO. 

 

Foto: WHO; credits: The Teal Sisters, Zambia, survivors and advocates for cervical cancer elimination