Screen IT Open Source

ScreenIT is ontworpen voor de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhals-, borst- en darmkanker. Dit ICT-systeem ondersteunt het primaire screeningsproces

De screening begint met het laden van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op basis van deze gegevens worden uitnodigingen verstuurd naar de doelgroep. ScreenIT kan ook de planning en de resultaten van de mogelijke (vervolg) diagnostiek organiseren. ScreenIT is het ICT-systeem voor de gehele keten in het screeningsproces. Deze keten bestaat onder meer uit screeningsorganisaties, laboratoria, huisartsen, medisch specialisten en pathologen. Door het ICT-systeem kunnen alle ketenpartners snel informatie uitwisselen. Deelnemers krijgen de uitslag van het onderzoek direct.

De ontwikkeling van het systeem was een aanbesteding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Inmiddels is de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) eigenaar van ScreenIT. Het systeem wordt ingezet voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker en is daarmee ontwikkeld met publieke middelen. De Nederlandse overheid stelt de broncode voor overheid ontwikkelde software openbaar. Daarmee is de broncode van ScreenIT ook openbaar beschikbaar als Open SourceDe beschikbaarheid van de broncode zorgt ervoor dat andere landen de broncode ook kunnen inzetten voor hun bevolkingsonderzoeken. Tevens kan het als voorbeeld gebruikt worden voor andere processen. Tot slot creëert het beschikbaar stellen van de broncode een gelijk speelveld voor toekomstige aanbestedingen voor ScreenIT.

 

De afbeelding geeft de (algemene) stappen in kankerscreening en de verbindende relatie met de zorg weer. De screening begint met het selecteren en uitnodigen van de deelnemers waarna de screening plaatsvindt. De bevindingen worden aan de deelnemer meegedeeld en met de ontvangst van de bevindingen door de deelnemer is het screeningsproces beëindigd. Indien de bevindingen van de screening aanleiding geven tot verdere diagnostiek, eventuele behandeling en controle, wordt de deelnemer doorverwezen naar de zorg.