Webinars 2022

In 2022 deelden we via een drietal webinars algemene en medisch-inhoudelijke informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Wilt u de webinars terugkijken? Dat kan. U vindt hieronder de opnames van de webinars en de presentaties (onderaan bij aanvullende informatie) die tijdens de webinars zijn gegeven.

Tijdens de webinars konden niet alle gestelde vragen worden behandeld. Wij hebben de vragen en antwoorden voor u verzameld, u vindt deze ook hieronder.

Webinar gemist?

Heeft u de webinars gemist? Of wilt u ze nogmaals terug kijken? Onderstaand vindt u de webinars.

 

Vragen webinar 7 nov – MDL-artsen

 • Dit is geen current practice, hoewel er wel omstandigheden kunnen zijn om dit wel te doen. In het algemeen worden poliepen bij het BVO in de initiële setting verwijderd en opgestuurd en door de patholoog beoordeeld.

  Soms wordt bij beoordeling door de patholoog van poliepen kleiner dan 5 mm de poliep een biopt genoemd, terwijl de poliepen op reguliere wijze (koud) gelist zijn.

 • Ja dit klopt. In het bevolkingsonderzoek is de wijze van vastleggen van de diameter gedefinieerd om een zo eenduidige registratie te bewerkstelligen. De definitie is als themabespreking in 2020 tijdens de periodieke audit met alle pathologie afdelingen nogmaals besproken en luidt als volgt:

  Bepalen grootte poliep: De endoscopist stelt de grootte van de poliep vast tenzij de pathologische meting groter blijkt, dan overruled deze de endoscopische waarneming.

 • Klopt indien je in surveillance gaat vanuit BVO scopie kom je niet meer in aanmerking voor BVO gezien de leeftijd.

 • Die blijft nog actief.

 • Dit betreft de reguliere surveillance zorg, valt buiten scoop van deze presentatie.

 • Hoog risico profiel inderdaad, betere benaming dan hoog risico poliep.

 • Dit is inderdaad nog te vroeg.

 • Door awareness, nascholing en training, o.a. door e-learning van het BVO (TCMDL)

 • Doe ik geen uitspraak over. De kwaliteitsparameters moeten in orde zijn.

 • Nee, zijn twee aparte entiteiten, maar inderdaad lastig door pathologen te onderscheiden (nl 25-75% villeuze kenmerken vs >75%.

 • Nogmaals, ik ga niet over de normtijd.

 • Begin februari 2023 wordt de nieuwe jaarlijkse release van ScreenIT gedaan. Hiermee kunnen de leveranciers van de MDL-ziekenhuissystemen hun systemen updaten. Hiervoor hebben zij ook even de tijd nodig. Daarna kunnen de leveranciers die bij hun klanten (de coloscopiecentra) uitrollen.

Vragen webinar 21 nov – Pathologie

 • Tumor budding is uitgebreid gevalideerd als een prognostische factor (zie onder andere PMID 32901132 voor een overzicht van de relevante studies); Pseudobudding is niet gevalideerd, dat is ook lastig, omdat dat een heel ander proces is, dat soms ook voorkomt in tumoren met echte tumor budding. Vanaf het begin van de invoering van tumor budding zijn daar vragen over geweest, en we zijn nu bezig om de biologische achtergrond van tumor budding en pseudobudding te vergelijken. Op basis van deze biologische verschillen kun je stellen dat het gaat om verschillende processen en dat deze resultaten leiden tot de aanbeveling om niet in gebieden met cryptabcessen en crypt destructie je tumor budding te bepalen.

 • Dit is een goede vraag. Uit het land is daar een verzoek voor gekomen. Uit de literatuur blijkt dat tumor budding ook gebruikt kan worden om een voorspelling te doen of een tumor zal reageren op neoadjuvante therapie. De betrouwbaarheid van deze bepaling en minimale kwaliteitscriteria van de biopten (wat als er veel necrose is, weinig tumor etc.) zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd, dus daarom is het nog niet als verplicht item in de PPM opgenomen.

 • De reden dat ik geen IHC gebruikt bij tumor budding is dat we weten dat wanneer je dat wel doet, dat je significant meer buds vind en dat dat er voor zorgt dat je in een hogere budding categorie komt (hetgeen potentieel leidt tot meer resecties); de cut-off waarden zijn gebaseerd op HE tellingen. Je kunt standaard IHC zou willen gebruiken, maar dan zou je andere cut-offs moeten gebruiken, die op dit moment niet beschikbaar zijn. Voor het bepalen van angioinvasie is het een kwestie van ja of nee. Het is natuurlijk zo dat je ook hier meer LVI vind wanneer je standaard IHC gebruikt maar de aantallen zijn hier niet relevant. Uit de literatuur blijkt dat de voorspellende waarde voor IHC en HE niet verschillend zijn, dus we hebben geen argumenten om wel of geen IHC te gebruiken op basis van de beschikbare studies.

  Ik denk dat het gebruik van IHC ons ook helpt om in de HE LVi beter te herkennen. Het is niet per definitie zo dat wanneer je meer vasoinvasie vindt dat de voorspellende waarde lager wordt, dat zou best vervelend zijn. Ik ben het met je eens dat als we in alle gevallen LVI zouden diagnosticeren het geen waarde heeft (vergelijk PNI bij pancreascarcinoom), maar daar zijn we niet en dat zal ook niet gebeuren bij de pT1 tumoren, waarbij het belangrijk is voor het vervolgtraject.

 • Op de VU hebben we die ontwikkeld, een D2-40 bruin en een PANCK rood. Onze IMH analist deelt op verzoek graag het recept; mail kan naar e.borst@amsterdamumc.nl. Ook op het Radboudumc is de dubbelkleuring in gebruik, ik kan ook een mail doorsturen naar onze analisten. Landelijk zijn er nog andere laboratoria die de dubbelkleuring gebruiken, waarbij ik aanneem dat ze ook hun protocollen willen delen, maar dat heb ik ze niet gevraagd.

 • Dit hangt af wanneer de wetenschappelijke verenigingen de richtlijn autoriseren/wanneer de vergaderingen zijn (dat duurt altijd best lang, omdat veel verenigingen betrokken zijn en ze soms maar twee keer per jaar over richtlijnen oordelen).

 • Dysplasie in SSL is ingewikkeld, omdat er verschillende vormen van dysplasie voor kunnen komen (conventioneel, minimal deviation, serrated, unclassified). Als we kijken naar de progressie van SSL kan dat via verschillende morfologische en moleculaire veranderingen, ook via TSA maar zeker niet altijd. Wat ik bedoelde te zeggen is: als je een grote poliep hebt, waarbij je je afvraagt of het een TSA is of toch een VA of TVA, dan helpt het om te kijken of er een precursor zoals een SSL aanwezig is. Wanneer dat namelijk het geval is, dan vind ik het makkelijker om iets een TSA te noemen. Het blijft nog wel een moeilijk punt, hoe we om moeten gaan met dergelijke grote poliepen met verschillende aspecten. De komende jaren zullen we daar meer biologische inzichten in krijgen, die ons verder moeten helpen om dit in perspectief te plaatsen.

Vragen webinar 6 dec – Intakeverpleegkundigen

 • Patiënten met advies surveillance over 5 jaar in BVO verslag, zullen allemaal een oproep krijgen 5 jaar daarna (dus 10 jaar na BVO coloscopie). Zodat degene die geen surveillance scopie meer krijgen op 5 jaar op basis van de nieuwe richtlijn over 10 jaar opnieuw worden uitgenodigd. Besluit het ziekenhuis toch na 5 jaar een coloscopie te verrichten dan krijgt deze patiënt onterecht over 5 jaar een nieuwe oproep vanuit het BVO. 

 • Heeft met name te maken dat mensen de uitnodiging niet goed lezen. Blijft inderdaad een issue, nu nog geen oplossing voor.

 • De mensen met advies 10 jaar/ terug naar screening zullen pas over 10 jaar worden uitgenodigd. De 5 jaar geldt alleen voor mensen met advies surveillance over 5 jaar.

 • Patiënten met advies surveillance over 5 jaar in BVO verslag, zullen allemaal een oproep krijgen 5 jaar daarna (dus 10 jaar na BVO coloscopie). Zodat degene die geen surveillance scopie meer krijgen op 5 jaar op basis van de nieuwe richtlijn over 10 jaar opnieuw worden uitgenodigd. Besluit het ziekenhuis toch na 5 jaar een coloscopie te verrichten dan krijgt deze patiënt onterecht over 5 jaar een nieuwe oproep vanuit het BVO. 

 • Vooralsnog onderzoeken we de digitale intake tool enkel in studie verband. Deelnemers die niet mee willen doen aan deze wetenschappelijke studie worden face-to-face gezien op de polikliniek voor het intakegesprek. Daarnaast includeren we enkel deelnemers die zelf contact opnemen met het endoscopiecentrum. Mocht de studie laten zien dat een digitale intake tool toepasbaar is voor deelnemers van het bevolkingsonderzoek darmkanker dan is het belangrijk dat de implementatie hiervan eerst landelijk wordt goedgekeurd, er kwaliteitsindicatoren worden opgesteld om de kwaliteit van de digitale intake te monitoren, net zoals die er nu zijn voor het intakegesprek op de polikliniek.

 • Deze studie onderzoekt of een digitale intake tool toepasbaar is voor FIT positieve deelnemers van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Alle deelnemers die meedoen aan deze studie zullen de Digitale Intake Tool module doorlopen in plaats van het intakegesprek op de polikliniek.

 • De module heet de Digitale Intake Tool (DIT). We onderzoeken in de studie of deze DIT module toepasbaar is onder FIT positieve deelnemers van het bevolkingsonderzoek darmkanker en we verwachten de eerste resultaten van de gehele studie begin 2024.


  Afhankelijk van de resultaten zouden we een digitale intake ook in de praktijk kunnen gebruiken, de pilot resultaten zien er vooralsnog positief uit. Het is wel belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek darmkanker eerst goed nadenken hoe we dit het beste kunnen implementeren en monitoren zodat de kwaliteit van de intake gewaarborgd blijft. Wanneer de beleidsvoerende instanties akkoord zijn zou dit in de praktijk kunnen worden toegepast.  

 • Nee, dat is in de huidige versie van de DIT module nog niet mogelijk.

 • Deze patiënten worden vaak op de polikliniek bij de sedationist gezien. Deze patiënten zullen daar inderdaad fysiek beoordeeld moeten worden. Het zou wel kunnen dat je het intakegesprek op de polikliniek kan vervangen voor een digitale intake die de deelnemer vanuit huis kan doen in voorbereiding op de afspraak bij de sedationist. De studie kan ook laten zien dat een Digitale Intake Tool voor bepaalde deelnemers niet geschikt is. Je zou de Digitale Intake Tool bij voorkeur alleen aanbieden aan deelnemers van wie we weten dat dit toepasbaar is, daarvoor moeten we de resultaten van de studie afwachten.

 • We verwachten de eerste resultaten van de studie begin 2024.

 • Deze studie houdt zich bezig met het proces voorafgaand aan de coloscopie, namelijk het digitaliseren van het intakegesprek. Het proces dat plaatsvindt na de coloscopie valt buiten de scope van deze studie.