Referentiefunctionarissen gezocht

Per 1 januari 2022 zijn de 5 screeningsorganisaties en de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken gefuseerd tot Bevolkingsonderzoek Nederland. Bevolkingsonderzoek Nederland is een aanbestedingsplichtige organisatie. Als gevolg van de fusie is de totaalwaarde van de referentiediensten overstijgend aan de Europese grens. Dat is de reden dat we de referentiediensten moeten aanbesteden.

Twee aanbestedingen
Er zijn twee aanbestedingen. De eerste aanbesteding is die van de Regionaal Coördinerend MDL-arts (RCMDL) en de Toetsingscoördinator MDL-arts (TCMDL). De tweede aanbesteding is de Regionaal Coördinerend patholoog (RCP). Deze worden gelijktijdig gepubliceerd op TenderNed. TenderNed is het online aanbestedingsplatform waarop (publieke) aanbestedingen worden gepubliceerd.

 

Vooraankondiging

Op 10 juni is een vooraankondiging geplaatst op TenderNed. Ook zullen we een aankondiging plaatsen op de website van Bevolkingsonderzoek Nederland en een vermelding doen in de nieuwsbrieven van de beroepsverenigingen.

 

Publicatie

Op 15 juni wordt de opdracht gepubliceerd op TenderNed, deze wordt na 2 dagen zichtbaar in verband met de technische validatie.


Reageren
Van 15 juni tot 8 augustus 12:00 uur kan gereageerd worden op de functies.

Solliciteren kan via TenderNed. Hierin vragen we o.a. om:

  • een recent cv
  • sollicitatiebrief
  • bewijs van BIG registratie als MDL-arts of patholoog.

Een handleiding voor het gebruik van TenderNed kunt u hier vinden.

 

Informatiebijeenkomst

Op 24 en 25 juni 2022 organiseren wij een informatiebijeenkomst van 09:00 tot 11:00. Hierin zullen wij technische vragen over het solliciteren op TenderNed beantwoorden. Mochten wij niet alle vragen kunnen beantwoorden, dan zullen wij hierover navraag doen bij de servicedesk van TenderNed. De informatiebijeenkomst wordt gehouden voor alle referentiefunctionarissen op hetzelfde moment. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze informatiebijeenkomst, kunt u zich aanmelden bij de contactpersoon van deze aanbesteding. Het emailadres is: jorg.vanuden@bevolkingsonderzoeknederland.nl

 

Vragen?

Vragen over het sollicitatieproces (dat zijn andere vragen dan de technische vragen) kunnen gesteld worden van 15 juni tot 1 juli a.s. via TenderNed en zullen beantwoord worden in een zogenaamde Nota van Inlichtingen op 8 juli. Klik voor meer informatie.

 

Gesprekken
De sollicitatiegesprekken worden online gehouden van 5 tot 13 september a.s..

Vertrouwende u hiermee voldoende in kennis te hebben gesteld hopen we op veel aanmeldingen.